November -19 - Svenska Jägareförbundet

Svenska Jägareförbundet

Meny

November -19

Alla djur får jagas och hundjakten är i full gång. Viktigt att tänka på etiken samt om enbart vildsvin jagas att använda hundar som enbart jagar vildsvin. Vildsvinen är etablerade i princip hela länet. Varierande tätheter finns även inom enskilda älgskötselområden.

Stammens status:
Stabil till ökande, men med lokal variation i täthet.

Huvudföryngringsperiod
Flesta är födda under våren men det kan förekomma sena kullar.

Kullstorlek:
Normala till stora kullar.

Födotillgång
En period där födotillgången är minskande.

Klimat:
Gynnsamt.

Skadebild:
En period där problemen är stora och att vallarna blir besökta.

Prognos (Vad kan vi förvänta oss i närtid beträffande stammens status och skadebild) Stora och många kullar gör att behovet efter föda kommer att vara stort.

Rekommendation:
Denna period är det viktigt att tänka på etiken. Åteljakt och hundjakt är två åtgärder som reglera stammen till lämpliga nivåer. Skapa inte åtelplatser och fällor i närheten av platser man inte vill ha dessa och det gäller även nära vägar som ska undvikas. Satsa mer till att samordna jakterna så att de blir mer effektiva! Utfodring med sockerbetor avråder SJF ifrån oavsett årstid.

November:
Stammen är stabil till ökande i länet som helhet men med lokala variationer både upp och ner.

  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
2019-11-06 2019-11-06