November -15 - Svenska Jägareförbundet

Svenska Jägareförbundet

Meny

November -15

Vildsvinen är etablerade i princip hela länet med undantag av Östgötaslätten. Varierande tätheter även inom enskilda älgskötselområden.

Stammens status:
Stabil men med stor lokal variation i täthet
Huvudföryngringsperiod
Mars-april.
Kullstorlek:
Normala. Förmodar lite större kullar till våren.
Födotillgång
Bra. Hyggligt med mat
Klimat:
Gynnsamt.
Skadebild:
Fortsatt minskande skadebild.
Prognos (Vad kan vi förvänta oss i närtid beträffande stammens status och skadebild):
Läget ser fortsatt stabilt ut.
Rekommendation:
Fortsätta att inrikta jakten på unga djur
Länstext:
Vildsvinen är etablerade i princip hela länet. Varierande tätheter även inom enskilda älgskötselområden. Skadebilden är också varierande och förvaltningen måste anpassas utifrån förutsättningarna på lokalplanet utifrån rådande täthet och skadeläge.
November:
Stammen verkar vara stabil i länet som helhet men med lokala variationer både upp och ner.

  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
2016-09-19 2016-09-19