Oktober -15 - Svenska Jägareförbundet

Svenska Jägareförbundet

Meny

Oktober -15

Vi ser en stabil population i Östergötland men med en viss variation i täthet mellan olika delar av länet. Många områden där födslarna är ngt senare än normalt.

Tillgången på föda är god. Vädret har varit gynnsamt och skadebilden har hittills varit liten.
Vi har en hög andel unga djur i populationen och rekommendationen är att inrikta jakten på årssvin. Har man sent födda kullar rekommenderas försiktighet vid hundanvändningen.

  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
2015-11-05 2015-11-05