September -18 - Svenska Jägareförbundet

Svenska Jägareförbundet

Meny

September -18

Vildsvinen är etablerade i princip hela länet. Varierande tätheter inom enskilda älgskötselområden. Skadebilden är varierande och förvaltningen måste anpassas utifrån förutsättningarna på lokalplanet utifrån rådande täthet och skadeläge.

Föryngringen är i avtagande men sena kullar förekommer. En försiktighet till att ensamma suggor kan ha kultingar i närheten. Vildsvinen är etablerade i princip hela länet. Varierande tätheter finns även inom enskilda älgskötselområden.

Stammens status:
Stabil till minskande, men med lokal variation i täthet.
Huvudföryngringsperiod
Avtagande men det verkar som en del suggor har brunstat om efter den sena vintern. Därför så förekommer det en del sent födda kultingar vid denna tidpunkt.
Kullstorlek:
Normala kullar.
Födotillgång
Grödorna har skördats och risk finns för att nysådden får besök av vildsvin. Gott om ekollon.
Klimat:
Höstväder.
Skadebild:
En period där problemen är mindre.
Prognos (Vad kan vi förvänta oss i närtid beträffande stammens status och skadebild). Gott om ekollon gör att besöken på vallar, nysådd blir mindre besökta. Även åtelplatserna blir mindre besökta.
Rekommendation:
Denna period är det viktigt att tänka på etiken. För att uppnå en effektiv jakt där skrämseleffekten blir stor så beskatta kultingar på den plats man vill skydda (grödor/vallar). Flockdjur lär sig snabbt och undviker platser som upplevs farliga. Beskattningen sker främst på unga individer dvs. kultingar. Utfodring med sockerbetor avråder SJF ifrån oavsett årstid.
September:
Stammen är stabil till minskande i länet som helhet men med lokala variationer både upp och ner.

  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
2018-09-04 2018-09-04