April 2021 - Svenska Jägareförbundet

Svenska Jägareförbundet

Meny

April 2021

Nu börjar våren och sådden kommer igång, det är inte ovanligt att vildsvinen uppsöker nysådda fält. Det är viktigt att brukaren håller uppsikt, när det uppkommer skador så behövs jakt på aktuellt fällt för att begränsa fortsatta skador.

Om man inte själv är jägare eller att tiden inte medger jakt så kontakta någon jägare som kan hjälpa till och begränsa skadorna i fälten, har man jakten utarrenderad så ha kontakt med jakträttsinnehavaren så att denne har beredskap att vidta nödvändiga åtgärder vi behov. Man kan också få hjälp av Svenska Jägareförbundet, för information och anmälan går man in på vildsvinshjalp.nu   

Alla bör vara uppmärksamma i samhällen och städer, rapportera till din kommun om man ser eller får skador förorsakade av vildsvin.

Det är mycket gott om föda i naturen för vildsvinen och klimatet är mycket gynnsamt.

Det är endast årsgris som är lovlig fram till och med den 15 april, därefter är alla lovliga förutom sugga som åtföljs av smågrisar! Det är viktigt att hålla koll på buklinjen hos suggorna så dom inte har dragna spenar.

Vildsvinsstammens täthet varierar inom länet.

Stammens status:
Något minskande.

Huvudföryngringsperiod
Huvudföryngringsperioden för 2021 pågår för fullt, nyfödda kultingar kan förekomma hela året.

Kullstorlek:
Medel, ca 5 kultingar.

Födotillgång
Tillgången är mycket god.

Klimat:
Mycket gynnsamt. 

Skadebild:
Det är risk för skador främst på vallar, betesmarker men också nysådda fält.

Prognos 
Nu när våren är kommen så är det vallar, betesmarker men också nysådda fält som är främst drabbade av skador.

Rekommendation:
Inrikta jakten till de områden som skadas av vildsvin, dessa områden är framförallt vallar, betesmarker och nysådda fält. Ha en intensiv jakt i anslutning till samhällen och städer, allt för att vildsvinen inte skall söka sig in i urbana miljöer i jakten på föda.

Inrikta jakten på unga vildsvin, nu är det endast åteljakt och jakt för att skydda gröda som är tillåten.
Avskjutningen bör framförallt vara gyltor, det är skydd av skadedrabbade områden som är viktigast.

  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
2021-04-06 2021-04-06