Juni -18 - Svenska Jägareförbundet

Svenska Jägareförbundet

Meny

Juni -18

Maj månad har varit ovanligt torr och varm för årstiden, detta har inneburit att skadorna på framförallt vallar har varit mindre än normalt, undantag finns naturligtvis!

När rapsens börjar blomma så är det normalt att vildsvinen etablerar sig i fälten, även rågfälten är attraktiva platser för vildsvinen. Det är viktigt att brukaren håller uppsikt på sina fält, när det uppkommer skador så behövs jakt på aktuellt fällt för att begränsa fortsatta skador. Viktigt är att det inte bedrivs någon jakt i skogen under denna del av året, här skall det vara lugn och ro så att vildsvinen uppehåller sig här.
Vildsvinsstammens täthet varierar stort inom länet i likhet med skadorna.

Stammens status:

Stabil med lokal variation.


Huvudföryngringsperiod

Huvudföryngringsperioden är februari till maj, men nyfödda kultingar kan förekomma hela året. För innevarande år tyder enligt rapporter att huvudföryngringen har skett under normal tid.


Kullstorlek:

Medel till stora


Födotillgång

Födotillgången är som normalt god under denna del av året!


Klimat:

Gynnsamt.


Skadebild:

Raps och rågfält är attraktiva för vildsvinen under denna del av året, det är inte ovanligt att flocken har sin daglega här. Vid fuktig väderlek drabbas särskilt vallar och betesmarker av skador.


Prognos 

Klimatet och tillgången på föda är väldigt gynnsamt under sommarmånaderna, årets kultingar växer till och det totala foderbehovet ökar efter hand som dom växer.


Rekommendation:

Inrikta jakten till de områden som skadas av vildsvin. Dessa områden är framförallt raps och rågfält, potatisfälten kan också få påhälsning. Juni månad är normalt en lugn månad, det brukar inte vara några större skador.

Inrikta jakten på unga vildsvin, årsgrisar. Det är viktigt att från nu fram till i höst låta skogen vara en trygg och lugn plats för vildsvinen så dom väljer att söka sin föda där och inte på åkrarna.

Färg på kartan: Grön

  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
2018-05-28 2019-06-17