Maj -18 - Svenska Jägareförbundet

Svenska Jägareförbundet

Meny

Maj -18

Vårbruket är nu igång och på många håll färdigt i länet, direkt efter sådd ökar risken för skador. Det är viktigt att brukaren håller uppsikt på sina åkrar, när det uppkommer skador så behövs jakt på aktuellt fällt för att begränsa fortsatta skador. Viktigt är att det inte bedrivs någon jakt i skogen under denna del av året, här skall det vara lugn och ro så att vildsvinen uppehåller sig här.
Vildsvinsstammens täthet varierar stort inom länet i likhet med skadorna.

Stammens status:

Stabil med lokal variation.


Huvudföryngringsperiod

Huvudföryngringsperioden är februari till maj, men nyfödda kultingar kan förekomma hela året. För innevarande år tyder enligt rapporter att huvudföryngringen har skett under normal tid.


Kullstorlek:

Medel till stora


Födotillgång

Födotillgången är som normalt god under denna del av året!


Klimat:

Gynnsamt. 


Skadebild:

Nysådda grödor är mycket begärliga för vildsvinen, var uppmärksam!. Vid framförallt fuktig väderlek drabbas särskilt vallar och betesmarker av vildsvinsbök.


Prognos 

De naturliga förutsättningarna är relativt goda för vildsvinen, i områden där man haft mycket ollon så är kullarna något större än normalt i övrigt normala. Våren är alltid känslig beroende på att vildsvinen söker föda i vallar, betesmarker och på nysådd.


Rekommendation:

Inrikta jakten till de områden som skadas av vildsvin. Dessa områden är framförallt betesmarker, vallar och nysådda åkrar. I och med att vårbrukets är igång så kan nysådda grödor vara attraktiva för vildsvinen och en ökad uppmärksamhet behövs då till dessa områden.
Inrikta jakten på unga vildsvin, årsgrisar. Det är viktigt att från nu fram till i höst låta skogen vara en trygg och lugn plats för vildsvinen så dom väljer att söka sin föda där och inte på åkrarna.

Färg på kartan: Grön

  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
2018-04-26 2019-06-17