Januari 2021 - Svenska Jägareförbundet

Svenska Jägareförbundet

Meny

Januari 2021

Nu är vi inne i vintermånaderna och jakten är igång på ”riktigt”. Det är viktigt att brukaren håller uppsikt, när det uppkommer skador så behövs jakt på aktuellt fällt för att begränsa fortsatta skador.

Om man inte själv är jägare eller att tiden inte medger jakt så kontakta någon jägare som kan hjälpa till och begränsa skadorna i fälten, har man jakten utarrenderad så ha kontakt med jakträttsinnehavaren så att denne har beredskap att vidta nödvändiga åtgärder vi behov. Man kan också få hjälp av Svenska Jägareförbundet, för information och anmälan går man in på vildsvinshjalp.nu   

Man bör vara väldigt uppmärksam under löshundsjakten då det förekommer relativt mycket randiga kultingar i markerna.

Alla bör vara uppmärksamma i samhällen och städer, rapportera till din kommun om man ser eller får skador förorsakade av vildsvin.
Det är mycket gott om föda i naturen för vildsvinen och klimatet är mycket gynnsamt.

Det rapporteras om mycket årsgrisar i markerna.

Alla vildsvinen lovliga förutom sugga som åtföljs av kultingar, var väldigt uppmärksam på dragna spenar.

Vildsvinsstammens täthet varierar inom länet.

Stammens status:
Något ökande.

Huvudföryngringsperiod
Huvudföryngringsperioden för 2020 har varit februari till maj, nyfödda kultingar kan förekomma hela året.

Kullstorlek:
Medel till stora.

Födotillgång
Tillgången är mycket god.

Klimat:
Mycket gynnsamt. 

Skadebild:
Det är risk för skador främst på vallar, betesmarker men också i höstsådda fält.

Prognos 
Nu när vi nu inne i vintermånaderna så är det vallar och betesmarker som är främst drabbade av skador.

Rekommendation:
Inrikta jakten till de områden som skadas av vildsvin, dessa områden är framförallt vallar och betesmarker. Ha en intensiv jakt i anslutning till samhällen och städer, allt för att vildsvinen inte skall söka sig in i urbana miljöer i jakten på föda.

Inrikta jakten på unga vildsvin, kombinera hundjakt och åteljakt.
Avskjutningen bör framförallt vara gyltor, det är skydd av skadedrabbade områden som är viktigast.

  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
2021-01-04 2021-01-04