Svenska Jägareförbundet

Meny

Oktober 2021

Nu går vi in i höstmånaderna och jakten starta på ”riktigt”. Där man odlar majs så är det naturligt att vildsvinen uppehåller i dessa fält fram tills dessa blir skördade, var uppmärksam på skador.

Det är viktigt att brukaren håller uppsikt, när det uppkommer skador så behövs jakt på aktuellt fällt för att begränsa fortsatta skador. Om man inte själv är jägare eller att tiden inte medger jakt så kontakta någon jägare som kan hjälpa till och begränsa skadorna i fälten, har man jakten utarrenderad så ha kontakt med jakträttsinnehavaren så att denne har beredskap att vidta nödvändiga åtgärder vi behov. Man kan också få hjälp av Svenska Jägareförbundet, för information och anmälan går man in på vildsvinshjalp.nu

Man bör vara väldigt uppmärksam under löshundsjakten då det som vanligt kan förekomma nyfödda kultingar i markerna. En grundregel är att aldrig skjuta på den första och största i flocken!

Alla bör vara uppmärksamma i samhällen och städer, rapportera till din kommun om man ser eller får skador förorsakade av vildsvin.
Det är mycket gott om föda i naturen för vildsvinen och klimatet är mycket gynnsamt.

Alla vildsvinen lovliga förutom sugga som åtföljs av kultingar, var väldigt uppmärksam på dragna spenar.

Vildsvinsstammens täthet varierar inom länet.

Stammens status:
Något minskande.

Huvudföryngringsperiod
Huvudföryngringsperioden har varit februari till maj, nyfödda kultingar kan förekomma hela året.

Kullstorlek:
Medel.

Födotillgång
Tillgången är mycket god.

Klimat:
Mycket gynnsamt. 

Skadebild:
Det är risk för skador främst i majsfälten men även vallar och betesmarker kan drabbas av skador.

Prognos 
När vi nu går in i höstmånaderna så är det fält med majs, vallar, betesmarker och potatisfält som är mest drabbade. Efter skörd så koncentreras vildsvinen till skogsområden.

Rekommendation:
Inrikta jakten till de områden som skadas av vildsvin. Dessa områden är framförallt majs, vallar, betesmarker och potatis, även sockerbetor kan skadas. Ha en intensiv jakt i anslutning till samhällen och städer, allt för att vildsvinen inte skall söka sig in i urbana miljöer i jakten på föda.

Inrikta jakten på unga vildsvin, kombinera hundjakt och åteljakt.
Inrikta jakten på unga vildsvin, framförallt gyltor, det är skydd av grödor som är viktigast nu.

  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
2021-10-04 2021-10-04