April -19 - Svenska Jägareförbundet

Svenska Jägareförbundet

Meny

April -19

Stammen verkar vara stabil-minskande i länet som helhet men med stora lokala variationer. Skadebilden förväntas denna månad vara låg med undantag för vid sådd med attraktivt utsäde typ ärtor.

Stammens status:
Tecken på stabil-minskande stam som helhet, dock med stora lokala variationer. Utifrån leveranser till vilthanteringsanläggningarna i länet verkar dock stammen som helhet vika.

Huvudföryngringsperiod
April månad är i slutet av huvudföryngringsperioden. Många suggor har redan grisat men vi kan vänta oss fler kullar närmaste tiden.

Kullstorlek:
Normal.

Födotillgång
God för årstiden.

Klimat:
Milt för årstiden och torrt.

Skadebild:
April är generellt en månad med låg skadeproblematik avseende vildsvin. Vid blött och milt väder kan dock betesmarker och vallar utsättas för bökskador. När vårbruket kommer i gång bör främst ärtsådder hållas under uppsikt då dessa kan vara mycket attraktiva perioden mellan sådd fram tills grödan gror .

Prognos (Vad kan vi förvänta oss i närtid beträffande stammens status och skadebild):
Låg skadeproblematik bortsett från vid sådd med attraktivt utsäde.

Rekommendation:
Fram till och med den 15 april är endast årssvin tillåtna. Under födosök kan en sugga som nyligen grisat uppträda ensam då kultingarna är kvar i boet. Vid skyddsjakt gäller samma regler avseende eftersöksplikt som vid annan jakt. Detta innebär att en tränad spårhund ska kunna vara på platsen inom 2 timmar från skottillfället.
Utfodring bör i den mån den sker genomföras med spannmål och/eller ensilage. Svenska Jägareförbundet avråder från utfodring med sockerbetor och andra rotfrukter. Utfodring och åtling bör ej ske i närhet av åkermark eller jaktmarksgräns så andra påverkas negativt av åtgärden.

Ta gärna del av Handlingsplan Vildsvin på Jägareförbundets webbplats. Länk nedan ger en kortfattad sammanfattning.
https://jagareforbundet.se/globalassets/global/lan/blekinge/bilder/2017/handlingsplan-vildsvin-1-sida.pdf

  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
2019-05-02 2019-08-01