April -15 - Svenska Jägareförbundet

Svenska Jägareförbundet

Meny

April -15

Vi ser en något ökande population i Södermanland med en stor variation i täthet mellan olika delar av länet. Tillgången på föda är god.

Vi har en hög andel unga djur i populationen och rekommendationen är att inrikta jakten på årssvin. Indikationen om en stark föryngring våren 2015 gör att man bör vara extra observant på populationens utveckling och skadeläget.

  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
2015-05-07 2015-05-07