Augusti -15 - Svenska Jägareförbundet

Svenska Jägareförbundet

Meny

Augusti -15

Vi ser en något ökande population i Södermanland med en stor variation i täthet mellan olika delar av länet. Tillgången på föda är god.

Årets mest hektiska period för att begränsa skador av vildsvin är nu och fram till dess att spannmålen tröskas. Veten börjar mogna och vildsvinen besöker fälten vid sina födosök. Viktigt med jakt vid skadedrabbade fält nattetid. Många yngre suggor har fått kullarna sent varför det krävs att jägarna är observanta för att undvika att fälla förande suggor. Detta blir än svårare då spannmålen är väldigt hög i år och de mindre svinen döljs i vegetationen. Använd fler sinnen än synen, hörseln avslöjar ofta att fler än ett svin finns i spannmålen. Skjuts suggan riskerar skadebilden att förvärras! För er som inte har lust eller tid att utföra denna jakt, släpp in andra jägare! Mer info om möjligheterna finns här:

http://jagareforbundet.se/mitt/sodermanlands-lan/jagareforbundet-sodermanlands-lan/vilt-i-sormland/vildsvinsjouren/

  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
2015-08-14 2015-08-14