Augusti 2021 - Svenska Jägareförbundet

Svenska Jägareförbundet

Meny

Augusti 2021

Senaste statistik tyder på en stabil till ökande stam. Vi ser en hög reproduktion till följd av den milda vintern under föregående och även under detta år. Man kan se att många vildsvin är i gott hull vilket betyder att en stor del av hondjuren kan komma att få kultingar.

Stammens status:
Senaste statistik tyder på en stabil till ökande stam. Vi ser en hög reproduktion till följd av den milda vintern under föregående och även under detta år. Man kan se att många vildsvin är i gott hull vilket betyder att en stor del av hondjuren kan komma att få kultingar. Lokalt kan det fortsatt innebära starkt växande stammar och det är viktigt att hålla ett högt jakttryck. När man förvaltar måste man utgå från lokala förhållanden och de förutsättningar som finns just där.

Kullstorlek:
Normala kullar. Enligt rapporter har många suggor varit sena med födslarna, vilket innebär att föryngringsperioden under våren varit något utdragen.  

Födotillgång:
Gynnsam

Klimat:
Gynnsamt

Skadebild:
Augusti är generellt en av de månader då skadeproblematiken i spannmålet är som högst. Grödorna har hunnit bli mjölkmogna och är betydligt mer attraktiva, därför bör man lägga ner stor energi på att jaga vildsvinen i grödorna.

För de markägare som har problem med skador på grödor och inte hinner med att jaga själva så finns Svenska Jägareförbundets Vildsvinshjälp där vi hjälper jägare och lantbrukare att komma i kontakt med varandra.

Även tomtägare kan ibland få påhälsning av vildsvinen, här hittar du tips för att skydda din tomt!

Rekommendation:
Intensiv jakt i skadekänsliga grödor, under augusti brukar vete och havre vara mest begärligt. Vid spannmålsjakt då grödan är hög är det mycket svårt att avgöra djurets kön samt om det döljer sig kultingar i vegetationen. Kom ihåg att ”sugga som följs av randiga, eller bruna små kultingar” är fredad hela året.

Högt jakttryck på årsungar är att rekommendera året runt om det finns problem med skador. På skadekänsliga marker så gäller det att snabbt vara med när skador uppstår och störa vildsvinen och om så är lämpligt skjuta någon årsunge, då kommer övriga djur i flocken hålla sig borta eller i alla fall bli mer försiktiga i sitt nyttjande av området vid födosök.

Vid jakt på vildsvin är rörlig belysning, bildförstärkare samt, med vissa restriktioner, termiska riktmedel tillåtna utan tillstånd från Länsstyrelsen. Extra noggrannhet och säkerhetsmedvetande är viktigt vid jakt nattetid. Tänk på vad som finns bakom viltet, mörker är inte kulfång!

Kom även ihåg att rapportera er avskjutning på Viltdata.se!

Vid fynd av självdöda vildsvin eller svin med sjukdomssymptom rekommenderas kontakt med SVA avseende eventuell provtagning inom övervakningen av ASF.

Ta även gärna del av Handlingsplan Vildsvin på Jägareförbundets webbplats.

  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
2021-08-03 2021-08-03