December -14 - Svenska Jägareförbundet

Svenska Jägareförbundet

Meny

December -14

Vi ser en något ökande population i Södermanland med en stor variation i täthet mellan olika delar av länet.

Tillgången på föda är god tack vare den gynnsamma vintern.
Vi har en hög andel unga djur i populationen och rekommendationen är att inrikta jakten på årssvin. Har man sent födda kullar rekommenderas försiktighet vid hundanvändningen. Indikationen om en potentiellt stark föryngring våren 2015 gör att man bör vara extra observant på populationens utveckling och skadeläget.

  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
2015-01-28 2015-07-08