Februari -19 - Svenska Jägareförbundet

Svenska Jägareförbundet

Meny

Februari -19

Stammen verkar vara stabil-minskande i länet som helhet men med stora lokala variationer. Skadebilden förväntas denna månad vara låg om det inte blir väderomslag och milt. Värna etiken avseende hondjur och kännedom om tidigt födda kullar.

Tecken på stabil-minskande stam som helhet, dock med stora lokala variationer. Utifrån leveranser till vilthanteringsanläggningarna i länet verkar dock stammen som helhet vika.

Huvudföryngringsperiod
Många suggor har redan grisat och fällda hondjur under januari månad indikerar en tidig föryngring. Förväntad huvudsaklig födsel januari-april

Kullstorlek:
Normal.

Födotillgång
Begränsad.

Klimat:
Normalt för årstiden.

Skadebild:
Februari är generellt en månad med låg skadeproblematik avseende vildsvin. Höstsådda grödor efter en lättare jordbearbetning kan vara utsatta då vildsvinen främst bökar runt i halmrester. Vid blött och milt väder kan även betesmarker och vallar utsättas för bökskador. Tjälad mark begränsar starkt skadorna i jordbruksmark.

Prognos (Vad kan vi förvänta oss i närtid beträffande stammens status och skadebild):
Låg skadeproblematik generellt.

Rekommendation:
Hundjakten är avslutad efter vildsvin. Vid jakt efter älg får inte hundar släppas på frisök om dessa även jagar vildsvin.
Från 16:e februari är endast årssvin tillåtna. Var även observant på att förande suggor aldrig är tillåtna att fälla. Under födosök kan en sugga som nyligen grisat uppträda ensam då kultingarna är kvar i boet.
Utfodring bör i den mån den sker genomföras med spannmål och/eller ensilage. Svenska Jägareförbundet avråder från utfodring med sockerbetor och andra rotfrukter. Utfodring och åtling bör ej ske i närhet av åkermark eller jaktmarksgräns så andra påverkas negativt av åtgärden.

Ta gärna del av Handlingsplan Vildsvin på Jägareförbundets webbplats. Länk nedan ger en kortfattad sammanfattning.
https://jagareforbundet.se/globalassets/global/lan/blekinge/bilder/2017/handlingsplan-vildsvin-1-sida.pdf


 

  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
2019-02-04 2019-08-01