Februari 2020 - Svenska Jägareförbundet

Svenska Jägareförbundet

Meny

Februari 2020

Stammen verkar vara stabil-minskande i länet som helhet men med stora lokala variationer. Skadebilden förväntas denna månad vara väderberoende och kan variera stort.

Stammens status:
Tecken på stabil-minskande stam som helhet, dock med stora lokala variationer. Utifrån leveranser till vilthanteringsanläggningarna i länet samt preliminära analyser av avskjutningsstatistik verkar dock stammen som helhet vika.

Huvudföryngringsperiod:
Vuxna hondjur som fälls har generellt fosterutveckling i olika tidiga stadier. Endast enstaka rapporter om nyfödda kultingar. Det förväntas att födseln sker huvudsakligen i februari-april, men då vintern varit gynnsam i många avseenden kan vi möjligtvis vänta oss att unga hondjur uppnår den gränsvikt som framförallt begränsar könsmognaden. Det skulle ge en lång och utdragen föryngringsperiod.

Kullstorlek:
Normal.

Födotillgång:
För årstiden god.

Klimat:
Gynnsamt om den milda vintern fortsätter.

Skadebild:
Inledningen av året har varit mild, och det ser ut att fortsätta på ungefär samma sätt. Detta gör att man fortsatt bör vara observant på att vallar och liknande marker är mycket utsatta för bökskador.

Prognos (Vad kan vi förvänta oss i närtid beträffande stammens status och skadebild):
Om den milda väderleken fortsätter finns risk för en negativ skadebild, dock finns självklart stora lokala variationer.

Rekommendation:
Var särskilt observant på bökskador då väderleken hittills varit blöt och mild. Sätt in åtgärder med riktad jakt mot skadedrabbade vallar direkt.

Jakten efter vildsvin med hund är nu avslutad. Vid jakt efter älg får inte hundar släppas på frisök om dessa även jagar vildsvin.

Från 16:e februari är endast årsunge av vildsvin tillåtna. Då en sugga kan få sin första kull innan ett års ålder och då kan misstas för en årsgris är det viktigt att vara extra observant då förande suggor aldrig är tillåtna att fälla. Under födosök kan en sugga som nyligen grisat uppträda ensam då kultingarna är kvar i boet.

Utfodring utförs ofta denna månad för att kunna styra viltet till åtlar samt för att hjälpa viltet om väderleken är svår. Svenska Jägareförbundet avråder från utfodring med sockerbetor och andra rotfrukter. Utfodring och åtling bör ej ske i närhet av åkermark eller jaktmarksgräns så andra påverkas negativt av åtgärden.

Nytt från mitten av maj är att rörlig belysning, bildförstärkare samt, med vissa restriktioner, termiska riktmedel är tillåtna vid jakt efter vildsvin utan tillstånd från Länsstyrelsen. Extra noggrannhet och säkerhetsmedvetande är viktigt vid jakt nattetid. Tänk på vad som finns bakom viltet, mörker är inte kulfång!

Vid fynd av självdöda vildsvin eller svin med sjukdomssymptom rekommenderas kontakt med SVA avseende eventuell provtagning inom övervakningen av ASF.

Ta även gärna del av Handlingsplan Vildsvin på Jägareförbundets webbplats. Länk nedan ger en kortfattad sammanfattning.

https://jagareforbundet.se/globalassets/global/lan/blekinge/bilder/2017/handlingsplan-vildsvin-1-sida.pdf

Har du problem med vildsvinsskador och vill ha hjälp med jakten så tveka inte att nyttja vår nya tjänst ”Vildsvinshjälp”

Vildsvinshjälp.nu

  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
2020-02-04 2020-02-04