Februari 2021 - Svenska Jägareförbundet

Svenska Jägareförbundet

Meny

Februari 2021

Senaste statistik tyder på en stabil till ökande stam. Vi ser en hög reproduktion till följd av den milda vintern under föregående och även under detta år.

Stammens status:
Man kan se att många vildsvin är i gott hull vilket betyder att en stor del av hondjuren kan komma att få kultingar. Lokalt kan det fortsatt innebära starkt växande stammar och det är viktigt att hålla ett högt jakttryck. När man förvaltar måste man utgå från lokala förhållanden och de förutsättningar som finns just där.

Kullstorlek:
Normala till stora kullar. Vi har kommit in i den huvudsakliga föryngringsperioden som sträcker sig fram till våren. Det har dock redan kommit in rapporter om födslar under januari och det är därför viktigt att vara observant på ensamma hondjur.

Födotillgång:
Normal för årstiden.

Klimat:
Året inledde med mild väderlek, nu har dock vintern slagit till med både snö och minusgrader, vilken förväntas fortsätta åtminstone månaden ut.

Skadebild:
Minusgrader, tjäle och ett djupt snölager innebär att skadorna till stor grad upphör. På vissa håll är dock markerna fortsatt lättbökade då snön la sig innan tjälen fick fäste.

För de lantbrukare som har problem med skador på grödor och inte hinner med att jaga själva så finns Svenska Jägareförbundets Vildsvinshjälp där vi hjälper jägare och lantbrukare att komma i kontakt med varandra.

Rekommendation:
Från 16:e februari är endast årsunge av vildsvin tillåtna. Under födosök kan en sugga som nyligen grisat uppträda ensam då kultingarna är kvar i boet. Man har sett fosterutveckling hos mycket unga hondjur, var därför aktsam då man lätt kan missta dessa för årsgrisar om de kommer själva, kom ihåg att förande suggor aldrig är tillåtna att fälla.

Utfodring utförs ofta denna månad för att effektivisera åteljakt samt för att hjälpa viltet om väderleken är svår. Svenska Jägareförbundet avråder från utfodring med sockerbetor och andra rotfrukter. Utfodring och åtling bör ej ske i närhet av åkermark eller jaktmarksgräns så andra påverkas negativt av åtgärden.

Vid fynd av självdöda vildsvin eller svin med sjukdomssymptom rekommenderas kontakt med SVA avseende eventuell provtagning inom övervakningen av ASF.

https://www.sva.se/djurhalsa/smittlage/overvakning-av-afrikansk-svinpest-asf/

Ta även gärna del av Handlingsplan Vildsvin på Jägareförbundets webbplats. Länk nedan ger en kortfattad sammanfattning.

  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
2021-02-09 2021-02-09