Januari 2020 - Svenska Jägareförbundet

Svenska Jägareförbundet

Meny

Foto: Matilda Söderqvist

Januari 2020

Stammen verkar vara stabil-minskande i länet som helhet men med stora lokala variationer. Skadebilden förväntas denna månad vara väderberoende och kan variera stort.

Stammens status:
Tecken på stabil-minskande stam som helhet, dock med stora lokala variationer. Utifrån leveranser till vilthanteringsanläggningarna i länet samt preliminära analyser av avskjutningsstatistik verkar dock stammen som helhet vika.

Huvudföryngringsperiod:
Vuxna hondjur som fälls har generellt fosterutveckling i olika tidiga stadier. Enstaka rapporter om nyfödda kultingar. Förväntad huvudsaklig födsel från januari till april.

Kullstorlek:
Normal.

Födotillgång:
För årstiden god.

Klimat:
Gynnsamt om den milda vintern fortsätter.

Skadebild:
Inledningen av månaden har varit mild, vilket gör att man bör vara observant på att vallar och liknande marker är mycket utsatta för bökskador.

Prognos (Vad kan vi förvänta oss i närtid beträffande stammens status och skadebild):
Om den milda väderleken fortsätter finns risk för en negativ skadebild, dock finns självklart stora lokala variationer.

Rekommendation:
Var särskilt observant på bökskador då väderleken under denna månad hittills varit blöt och mild. Sätt in åtgärder med riktad jakt mot skadedrabbade vallar direkt. För att effektivisera jakterna kan det vara bra att samverka över jaktgränserna.

Tänk även på etiken vid hundanvändning så att inte för många hundar släpps samtidigt och att hundar som har ett aggressivt arbetssätt mot vildsvinen inte släpps alls eller förses med munkorg så de förhindras att skada vilt. Vid upptäckt av nyfödda kullar så försök om möjligt att koppla hunden och byt område. Var även observant på att förande suggor ej är tillåtna att fälla. Jakt med hund medger sällan samma betänketid och möjlighet till eftertänksamhet hos jägaren varför en påminnelse inför jaktstart kan vara motiverad.

Utfodring utförs ofta denna månad för att kunna styra viltet inför planerade jakter samt för att hjälpa viltet om väderleken är svår. Svenska Jägareförbundet avråder från utfodring med sockerbetor och andra rotfrukter. Utfodring och åtling bör ej ske i närhet av åkermark eller jaktmarksgräns så andra påverkas negativt av åtgärden.

Nytt från mitten av maj är att rörlig belysning, bildförstärkare samt, med vissa restriktioner, termiska riktmedel är tillåtna vid jakt efter vildsvin utan tillstånd från Länsstyrelsen. Extra noggrannhet och säkerhetsmedvetande är viktigt vid jakt nattetid. Tänk på vad som finns bakom viltet, mörker är inte kulfång!

Vid fynd av självdöda vildsvin eller svin med sjukdomssymptom rekommenderas kontakt med SVA avseende eventuell provtagning inom övervakningen av ASF.

Ta även gärna del av Handlingsplan Vildsvin på Jägareförbundets webbplats. Länk nedan ger en kortfattad sammanfattning.
https://jagareforbundet.se/globalassets/global/lan/blekinge/bilder/2017/handlingsplan-vildsvin-1-sida.pdf

Har du problem med vildsvinsskador och vill ha hjälp med jakten så tveka inte att nyttja vår nya tjänst Vildsvinshjälp.nu

  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
2020-01-08 2020-01-08