Januari 2021 - Svenska Jägareförbundet

Svenska Jägareförbundet

Meny

Januari 2021

Senaste statistik tyder på en stabil till ökande stam. Vi ser en hög reproduktion till följd av den milda vintern under föregående och även under detta år.

Stammens status:
Senaste statistik tyder på en stabil till ökande stam. Vi ser en hög reproduktion till följd av den milda vintern under föregående och även under detta år. Man kan se att många vildsvin är i gott hull vilket betyder att en stor del av hondjuren kan komma att få kultingar. Lokalt kan det fortsatt innebära starkt växande stammar och det är viktigt att hålla ett högt jakttryck. När man förvaltar måste man utgå från lokala förhållanden och de förutsättningar som finns just där.

Kullstorlek:
Normala till stora kullar. Det har kommit in rapporter om födslar och det är därför viktigt att hålla extra koll på hundarna då det finns nyfödda kultingar i området.

Födotillgång:
Normal för årstiden.

Klimat:
Början av januari har varit mild, nu har dock vintern slagit till med både snö och minusgrader.

Skadebild:
Inledningsvis har vallar och liknande marker varit utsatta för bökskador. Minusgrader och tjäle innebär dock att skadorna till stor grad upphör.

För de lantbrukare som har problem med skador på grödor och inte hinner med att jaga själva så finns Svenska Jägareförbundets Vildsvinshjälp där vi hjälper jägare och lantbrukare att komma i kontakt med varandra.

Rekommendation:
Så länge minusgraderna håller i sig är det låg risk för skador i jordbrukslandskapet.

Tänk på etiken vid hundanvändning så att inte för många hundar släpps samtidigt och att hundar med oönskat beteende inte släpps alls. Eftersom födslarna nu börjar komma igång, var extra noga med vilka hundar som släpps och vid upptäckt av nyfödda kullar, försök om möjligt att koppla hunden och byt område. Var även aktsam på spendragna hondjur som kommer ensamma då de nyligen kan ha fått kultingar och lämnat dem i boet. Förande suggor är ej tillåtna att fälla.

Utfodring utförs ofta denna månad för att kunna styra viltet inför planerade jakter samt för att hjälpa viltet om väderleken är svår. Svenska Jägareförbundet avråder från utfodring med sockerbetor och andra rotfrukter. Utfodring och åtling bör ej ske i närhet av åkermark eller jaktmarksgräns så andra påverkas negativt av åtgärden.

Vid fynd av självdöda vildsvin eller svin med sjukdomssymptom rekommenderas kontakt med SVA avseende eventuell provtagning inom övervakningen av ASF.

https://www.sva.se/djurhalsa/smittlage/overvakning-av-afrikansk-svinpest-asf/

Ta även gärna del av Handlingsplan Vildsvin på Jägareförbundets webbplats. Länk nedan ger en kortfattad sammanfattning.

  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
2021-01-12 2021-01-12