Juli -15 - Svenska Jägareförbundet

Svenska Jägareförbundet

Meny
Vildsvin i vall

Årets mest hektiska period för att begränsa skador av vildsvin inleds denna månad. Foto: Oscar Lindvall

Juli -15

Efter flera års tämligen stabil stam i länet, undantaget västra länsdelen som ligger senare i etableringen, har stammen i år fått ett rejält tillskott genom en god föryngring våren 2015.

Därför bör man i områden där man tycker sig under senare år haft en lagom stor stam vara observant och öka avskjutningen främst av yngre djur för att balansera stammen.

Vi ser en något ökande population i Södermanland med en stor variation i täthet mellan olika delar av länet. Tillgången på föda är god.

Årets mest hektiska period för att begränsa skador av vildsvin inleds denna månad. Veten har gått i ax och vildsvinen har börjat besöka fälten vid sina födosök.
Viktigt med jakt vid skadedrabbade fält nattetid. Många yngre suggor har fått kullarna sent varför det krävs att jägarna är observanta för att undvika att fälla förande suggor.

Detta blir än svårare då spannmålen börjar bli hög och de mindre svinen döljs i vegetationen. Använd fler sinnen än synen, hörseln avslöjar ofta att fler än ett svin finns i spannmålen.
Skjuts suggan riskerar skadebilden att förvärras!

För er som inte har lust eller tid att utföra denna jakt, släpp in andra jägare!

Mer info om möjligheterna kan du läsa i Vildsvinsjouren Sörmland

  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
2015-07-14 2015-07-14