Juli 2020 - Svenska Jägareförbundet

Svenska Jägareförbundet

Meny

Juli 2020

På flera håll i länet minskar vildsvinsstammen, framförallt beroende på högt jakttryck. När man förvaltar måste man utgå från lokala förhållanden och de förutsättningar som finns just där. Dock kan vi se en hög reproduktion till följd av den milda vintern. En stor andel av hondjuren, även de yngre hondjuren, har fått kultingar, vilket lokalt kan innebära starkt växande stammar.

Kullstorlek:
Normala till stora kullar.

Födotillgång:
God.

Klimat:
Gynnsamt.

Skadebild:
Juli är generellt den månad tillsammans med augusti då skadeproblematiken i spannmålet avseende vildsvin är som högst. Grödorna blir mjölkmogna och betydligt mer attraktiva, därför bör man lägga ner stor energi på att jaga vildsvinen i grödorna.

För de lantbrukare som har problem med skador på grödor och inte hinner med att jaga själva så finns Svenska Jägareförbundets vildsvinshjälp där vi hjälper jägare och lantbrukare att komma i kontakt med varandra: https://jagareforbundet.se/vilt/vildsvinshjalp/

Rekommendation:
Vid skyddsjakt gäller samma regler avseende eftersöksplikt som vid all annan jakt. Tänk på att ensamma suggor kan ha kultingar i närheten, och att det kan vara svårt att se kultingarna när grödan växer sig hög, var därför extra observant.

Utfodring behövs inte denna månad annat än vid direkt och väl planerad avledande funktion. Svenska Jägareförbundet avråder från utfodring med sockerbetor och andra rotfrukter. Utfodring och åtling bör ej ske i närhet av åkermark eller jaktmarksgräns så andra påverkas negativt av åtgärden.

Nytt från mitten av maj 2019 är att rörlig belysning, bildförstärkare samt, med vissa restriktioner, termiska riktmedel är tillåtna vid jakt efter vildsvin utan tillstånd från Länsstyrelsen. Extra noggrannhet och säkerhetsmedvetande är viktigt vid jakt nattetid. Tänk på vad som finns bakom viltet, mörker är inte kulfång!

Vid fynd av självdöda vildsvin eller svin med sjukdomssymptom rekommenderas kontakt med SVA avseende eventuell provtagning inom övervakningen av ASF.

Ta även gärna del av Handlingsplan Vildsvin på Jägareförbundets webbplats. Länk nedan ger en kortfattad sammanfattning.

https://jagareforbundet.se/globalassets/global/lan/blekinge/bilder/2017/handlingsplan-vildsvin-1-sida.pdf

  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
2020-07-03 2020-07-03