Juli 2021 - Svenska Jägareförbundet

Svenska Jägareförbundet

Meny

Juli 2021

Stammen verkar vara stabil-minskande i länet som helhet men med stora lokala variationer. Skadebilden förväntas denna månad vara hög.

Stammens status:
Tecken på stabil-minskande stam som helhet, dock med stora lokala variationer. Utifrån leveranser till vilthanteringsanläggningarna i länet verkar dock stammen som helhet vika.

Huvudföryngringsperiod
I juli månad är huvudföryngringsperioden avklarad även om strökullar kan förväntas även framöver.

Kullstorlek:
Normal.

Födotillgång
Normal för årstiden, dvs väldigt god.

Klimat:
Normalt för årstiden.

Skadebild:
Juli är generellt den månad tillsammans med augusti då skadeproblematik avseende vildsvin är som högst. Grödorna är nu attraktiva och stor energi behövs läggas för att jaga vildsvinen i grödorna.

Prognos (Vad kan vi förvänta oss i närtid beträffande stammens status och skadebild):
Hög skadeproblematik.

Rekommendation:
Intensiv jakt i skadekänsliga grödor. Under juli brukar vete vara det grödoslag som är mest begärligt. Vis spannmålsjakt är det mycket svårt att avgöra djurets kön samt om det döljer sig kultingar i vegetationen. Är man osäker kan det vara bra att låta vildsvinet passera exempelvis ett sprutspår där det finns bättre förutsättningar att upptäcka eventuella kultingar.

Utfodring behövs inte denna månad annat än vid direkt och för väl planerad avledande funktion. Svenska Jägareförbundet avråder från utfodring med sockerbetor och andra rotfrukter. Utfodring och åtling bör ej ske i närhet av åkermark eller jaktmarksgräns så andra påverkas negativt av åtgärden.

Nytt från mitten av maj är att rörlig belysning, bildförstärkare samt ,med vissa restriktioner, termiska riktmedel är tillåtna vid jakt efter vildsvin utan tillstånd från Länsstyrelsen. Extra noggrannhet och säkerhetsmedvetande är viktigt vid jakt nattetid. Tänk på vad som finns bakom viltet, mörker är inte kulfång!

Vid fynd av självdöda vildsvin eller svin med sjukdomssymptom rekommenderas kontakt med SVA avseende eventuell provtagning inom övervakningen av ASF.

Ta även gärna del av Handlingsplan Vildsvin på Jägareförbundets webbplats. Länk nedan ger en kortfattad sammanfattning.

https://jagareforbundet.se/globalassets/global/lan/blekinge/bilder/2017/handlingsplan-vildsvin-1-sida.pdf

Har du problem med vildsvinsskador och vill ha hjälp med jakten så tveka inte att nyttja vår tjänst ”Vildsvinshjälp

  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
2021-07-06 2021-07-06