Juni -19 - Svenska Jägareförbundet

Svenska Jägareförbundet

Meny

Juni -19

Stammen verkar vara stabil-minskande i länet som helhet men med stora lokala variationer. Skadebilden förväntas denna månad vara låg.

Stammens status:
Tecken på stabil-minskande stam som helhet, dock med stora lokala variationer. Utifrån leveranser till vilthanteringsanläggningarna i länet verkar dock stammen som helhet vika.

Huvudföryngringsperiod
I juni månad är huvudföryngringsperioden avklarad även om strökullar kan förväntas även framöver.

Kullstorlek:
Normal.

Födotillgång
Normal för årstiden.

Klimat:
Normalt för årstiden.

Skadebild:
Juni är generellt en månad med låg skadeproblematik avseende vildsvin. Grödorna är ännu inte attraktiva, bökskadorna begränsade och vildsvinen betar snarare av grönskan.

Prognos (Vad kan vi förvänta oss i närtid beträffande stammens status och skadebild):
Låg skadeproblematik.

Rekommendation:
Under födosök kan en sugga som nyligen grisat uppträda ensam då kultingarna är kvar i boet. Vid skyddsjakt gäller samma regler avseende eftersöksplikt som vid annan jakt. Detta innebär att en tränad spårhund ska kunna vara på platsen inom 2 timmar från skottillfället.

Utfodring behövs inte denna månad annat än vid direkt och för väl planerad avledande funktion. Svenska Jägareförbundet avråder från utfodring med sockerbetor och andra rotfrukter. Utfodring och åtling bör ej ske i närhet av åkermark eller jaktmarksgräns så andra påverkas negativt av åtgärden.

Nytt från mitten av maj är att rörlig belysning, bildförstärkare samt ,med vissa restriktioner, termiska riktmedel är tillåtna vid jakt efter vildsvin utan tillstånd från Länsstyrelsen. Extra noggrannhet och säkerhetsmedvetande är viktigt vid jakt nattetid. Tänk på vad som finns bakom viltet, mörker är inte kulfång!
Vid fynd av självdöda vildsvin eller svin med sjukdomssymptom rekommenderas kontakt med SVA avseende eventuell provtagning inom övervakningen av ASF.

Ta även gärna del av Handlingsplan Vildsvin på Jägareförbundets webbplats. Länk nedan ger en kortfattad sammanfattning.
Handlingsplan Vildsvin


Har du problem med vildsvinsskador och vill ha hjälp med jakten så tveka inte att nyttja vår nya tjänst ”Vildsvinshjälp”
Vildsvinshjälp.nu  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
2019-06-10 2019-08-01