Juni -15 - Svenska Jägareförbundet

Svenska Jägareförbundet

Meny

Juni -15

Vi ser en något ökande population i Södermanland med en stor variation i täthet mellan olika delar av länet. Tillgången på föda är god.

Efter flera års tämligen stabil stam i länet, undantaget västra länsdelen som ligger senare i etableringen, har stammen i år fått ett rejält tillskott genom en god föryngring våren 2015. Därför bör man i områden där man tycker sig under senare år haft en lagom stor stam vara observant och öka avskjutningen främst av yngre djur för att balansera stammen. 

  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
2015-06-24 2015-06-24