Juni 2020 - Svenska Jägareförbundet

Svenska Jägareförbundet

Meny

Foto: Melissa Petrini

Juni 2020

Vid skyddsjakt gäller samma regler avseende eftersöksplikt som vid all annan jakt. Tänk på att ensamma suggor kan ha kultingar i närheten, och att det kan vara svårt att se kultingarna när grödan växer sig hög, var därför extra observant.

Stammens status:
Tecken på stabil-minskande stam som helhet, dock med stora lokala variationer. Utifrån leveranser till vilthanteringsanläggningarna i länet samt preliminära analyser av avskjutningsstatistik verkar dock stammen som helhet vika. Just nu ser det dock ut som att det blir ett starkt föryngringsår på grund av den milda vintern.

Kullstorlek:
Normala till stora kullar.

Födotillgång:
En period där födotillgången är god. Det finns gott om mat i skog och mark, och ju mer grödorna i åkermarken mognar desto attraktivare blir dem för vildsvinen.

Klimat:
Gynnsamt.

Skadebild:
Låg skadeproblematik fram tills att grödorna når mjölkmognad. Fokusera på att sätta in åtgärder när man ser att vildsvinen börjar komma ut i grödorna mer frekvent.

Har du problem med vildsvinsskador och vill ha hjälp med jakten så tveka inte att nyttja vår tjänst ”Vildsvinshjälp”: https://jagareforbundet.se/vilt/vildsvinshjalp/

Rekommendation:
Åteljakt en åtgärd som kan reglera stammen till lämpliga nivåer. Utfodring behövs inte denna månad annat än vid direkt och väl planerad avledande funktion. Svenska Jägareförbundet avråder från utfodring med sockerbetor och andra rotfrukter. Utfodring och åtling bör ej ske i närhet av åkermark eller jaktmarksgräns så andra påverkas negativt av åtgärden

Nytt från mitten av maj 2019 är att rörlig belysning, bildförstärkare samt, med vissa restriktioner, termiska riktmedel är tillåtna vid jakt efter vildsvin utan tillstånd från Länsstyrelsen. Extra noggrannhet och säkerhetsmedvetande är viktigt vid jakt nattetid. Tänk på vad som finns bakom viltet, mörker är inte kulfång!

Vid fynd av självdöda vildsvin eller svin med sjukdomssymptom rekommenderas kontakt med SVA avseende eventuell provtagning inom övervakningen av ASF.

Ta även gärna del av Handlingsplan Vildsvin på Jägareförbundets webbplats. Länk nedan ger en kortfattad sammanfattning.

https://jagareforbundet.se/globalassets/global/lan/blekinge/bilder/2017/handlingsplan-vildsvin-1-sida.pdf

  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
2020-06-02 2020-06-02