Maj -19 - Svenska Jägareförbundet

Svenska Jägareförbundet

Meny

Maj -19

Stammen verkar vara stabil-minskande i länet som helhet men med stora lokala variationer. Skadebilden förväntas denna månad vara låg med undantag för vid sådd med attraktivt utsäde typ ärtor.

Stammens status:
Tecken på stabil-minskande stam som helhet, dock med stora lokala variationer. Utifrån leveranser till vilthanteringsanläggningarna i länet verkar dock stammen som helhet vika.

Huvudföryngringsperiod
I maj månad är huvudföryngringsperioden avklarad även om strökullar kan förväntas även framöver.

Kullstorlek:
Normal.

Födotillgång
God för årstiden.

Klimat:
Normalt för årstiden men torrt.

Skadebild:
Maj är generellt en månad med låg skadeproblematik avseende vildsvin. När det börjar spira örter och vegetationen kommer i gång ordentligt betar normalt vildsvinen av grönskan. Vårbruket är i huvudsak avklarat. Dock bör ärtsådder hållas under uppsikt då dessa kan vara mycket attraktiva perioden mellan sådd fram tills grödan gror.

Prognos (Vad kan vi förvänta oss i närtid beträffande stammens status och skadebild):
Låg skadeproblematik bortsett från vid sådd med attraktivt utsäde.

Rekommendation:
Under födosök kan en sugga som nyligen grisat uppträda ensam då kultingarna är kvar i boet. Vid skyddsjakt gäller samma regler avseende eftersöksplikt som vid annan jakt. Detta innebär att en tränad spårhund ska kunna vara på platsen inom 2 timmar från skottillfället.

Utfodring behövs inte denna månad annat än vid direkt och för väl planerad avledande funktion. Svenska Jägareförbundet avråder från utfodring med sockerbetor och andra rotfrukter. Utfodring och åtling bör ej ske i närhet av åkermark eller jaktmarksgräns så andra påverkas negativt av åtgärden.
Nytt från mitten av månaden är att rörlig belysning, bildförstärkare samt ,med vissa restriktioner, termiska riktmedel blir tillåtna vid jakt efter vildsvin utan tillstånd från Länsstyrelsen. Extra noggrannhet och säkerhetsmedvetande är viktigt vid jakt nattetid. Tänk på vad som finns bakom viltet, mörker är inte kulfång!
Ta gärna del av Handlingsplan Vildsvin på Jägareförbundets webbplats. Länk nedan ger en kortfattad sammanfattning.

https://jagareforbundet.se/globalassets/global/lan/blekinge/bilder/2017/handlingsplan-vildsvin-1-sida.pdf

Har du problem med vildsvinsskador och vill ha hjälp med jakten så tveka inte att nyttja vår nya tjänst ”Vildsvinshjälp”
vildsvinshjalp.nu

  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
2019-05-02 2019-08-01