Maj 2020 - Svenska Jägareförbundet

Svenska Jägareförbundet

Meny

Maj 2020

Stammens status:
Tecken på stabil-minskande stam som helhet, dock med stora lokala variationer. Utifrån leveranser till vilthanteringsanläggningarna i länet samt preliminära analyser av avskjutningsstatistik verkar stammen som helhet vika. Just nu ser det dock ut som att det blir ett starkt föryngringsår på grund av den milda vintern.

Kullstorlek:
Normala till stora kullar.

Födotillgång:
En period där födotillgången är god.

Klimat:
Gynnsamt.

Skadebild:
Maj är generellt en månad med låg skadeproblematik avseende vildsvin. När det börjar spira örter och vegetationen kommer i gång ordentligt betar normalt vildsvinen av grönskan. Dock bör ärtsådder hållas under uppsikt då dessa kan vara mycket attraktiva perioden mellan sådd fram tills grödan gror.

Prognos (Vad kan vi förvänta oss i närtid beträffande stammens status och skadebild):
Låg skadeproblematik bortsett från vid sådd med attraktivt utsäde.

Har du problem med vildsvinsskador och vill ha hjälp med jakten så tveka inte att nyttja vår tjänst ”Vildsvinshjälp”: https://jagareforbundet.se/vilt/vildsvinshjalp/

Rekommendation:
Under födosök kan en sugga som nyligen grisat uppträda ensam då kultingarna lämnas kvar i boet. Viktigt är därför att vara observant på om mindre hondjur är spendragna eftersom de annars lätt kan misstas för en årsgris, förande suggor är aldrig tillåtna att fälla. Vid skyddsjakt gäller samma regler avseende eftersöksplikt som vid all annan jakt.

Åteljakt en åtgärd som kan reglera stammen till lämpliga nivåer. Utfodring behövs inte denna månad annat än vid direkt och för väl planerad avledande funktion. Svenska Jägareförbundet avråder från utfodring med sockerbetor och andra rotfrukter. Utfodring och åtling bör ej ske i närhet av åkermark eller jaktmarksgräns så andra påverkas negativt av åtgärden

Nytt från mitten av maj 2019 är att rörlig belysning, bildförstärkare samt, med vissa restriktioner, termiska riktmedel är tillåtna vid jakt efter vildsvin utan tillstånd från Länsstyrelsen. Extra noggrannhet och säkerhetsmedvetande är viktigt vid jakt nattetid. Tänk på vad som finns bakom viltet, mörker är inte kulfång!

Vid fynd av självdöda vildsvin eller svin med sjukdomssymptom rekommenderas kontakt med SVA avseende eventuell provtagning inom övervakningen av ASF.

Ta även gärna del av Handlingsplan Vildsvin på Jägareförbundets webbplats. Länk nedan ger en kortfattad sammanfattning.

https://jagareforbundet.se/globalassets/global/lan/blekinge/bilder/2017/handlingsplan-vildsvin-1-sida.pdf

  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
2020-05-04 2020-05-04