Mars -19 - Svenska Jägareförbundet

Svenska Jägareförbundet

Meny

Mars -19

Stammen verkar vara stabil-minskande i länet som helhet men med stora lokala variationer. Skadebilden förväntas denna månad vara hög i vallodling.

Stammens status:
Tecken på stabil-minskande stam som helhet, dock med stora lokala variationer. Utifrån leveranser till vilthanteringsanläggningarna i länet verkar dock stammen som helhet vika.

Huvudföryngringsperiod
Mars månad är mitt i huvudföryngringsperioden. Många suggor har redan grisat men vi kan vänta oss fler kullar närmaste tiden.

Kullstorlek:
Normal.

Födotillgång
God för årstiden.

Klimat:
Milt för årstiden.

Skadebild:
Mars är generellt en månad med låg skadeproblematik avseende vildsvin. Höstsådda grödor efter en lättare jordbearbetning kan vara utsatta då vildsvinen främst bökar runt i halmrester. Vid blött och milt väder kan även betesmarker och vallar utsättas för bökskador. Detta är ett problem som kraftigt accelererat under inledningen av månaden och på många håll behövs åtgärder vidtas.

Prognos (Vad kan vi förvänta oss i närtid beträffande stammens status och skadebild):
Hög skadeproblematik avseende bök i vallodllingar.

Rekommendation:
Från 16:e februari till 15är endast årssvin tillåtna. Under födosök kan en sugga som nyligen grisat uppträda ensam då kultingarna är kvar i boet. Vid skyddsjakt gäller samma regler avseende eftersöksplikt som vid annan jakt. Detta innebär att en tränad spårhund ska kunna vara på platsen inom 2 timmar från skottillfället.
Utfodring bör i den mån den sker genomföras med spannmål och/eller ensilage. Svenska Jägareförbundet avråder från utfodring med sockerbetor och andra rotfrukter. Utfodring och åtling bör ej ske i närhet av åkermark eller jaktmarksgräns så andra påverkas negativt av åtgärden.
Ta gärna del av Handlingsplan Vildsvin på Jägareförbundets webbplats. Länk nedan ger en kortfattad sammanfattning.
Handlingsplan Vildsvin

 

  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
2019-03-18 2019-08-01