Mars 2021 - Svenska Jägareförbundet

Svenska Jägareförbundet

Meny

Mars 2021

Utfodring utförs ofta denna månad för att effektivisera åteljakt samt för att hjälpa viltet om väderleken är svår.

Stammens status:
Senaste statistik tyder på en stabil till ökande stam. Vi ser en hög reproduktion till följd av den milda vintern under föregående och även under detta år. Man kan se att många vildsvin är i gott hull vilket betyder att en stor del av hondjuren kan komma att få kultingar. Lokalt kan det fortsatt innebära starkt växande stammar och det är viktigt att hålla ett högt jakttryck. När man förvaltar måste man utgå från lokala förhållanden och de förutsättningar som finns just där.

Kullstorlek:
Normala till stora kullar. Vi har kommit in i den huvudsakliga föryngringsperioden som sträcker sig fram till våren. Många suggor har redan grisat men vi kan vänta oss fler kullar närmaste tiden.

Födotillgång:
Normal för årstiden.

Klimat:
En vinter med mycket snö och minusgrader gick snabbt över till vår.

Skadebild:
Under nattetid är det på många håll fortsatt minusgrader, vilket gör det något svårare för vildsvinen att bryta igenom jordlagret. På vissa håll är dock markerna fortsatt lättbökade eftersom tjälen inte fått ordentligt fäste under vintern.

För de lantbrukare som har problem med skador på grödor och inte hinner med att jaga själva så finns Svenska Jägareförbundets Vildsvinshjälp där vi hjälper jägare och lantbrukare att komma i kontakt med varandra.

Rekommendation:
Jakten inriktas nu enbart på årsungar av vildsvin och på skadekänsliga marker så gäller det att snabbt vara med när skador uppstår och störa vildsvinen och om så är lämpligt skjuta någon årsunge. Under födosök kan en sugga som nyligen grisat uppträda ensam då kultingarna lämnas kvar i boet. Viktigt är därför att vara observant på om mindre hondjur är spendragna eftersom de annars lätt kan misstas för en årsgris. Förande suggor är aldrig tillåtna att fälla.

Utfodring utförs ofta denna månad för att effektivisera åteljakt samt för att hjälpa viltet om väderleken är svår. Svenska Jägareförbundet avråder från utfodring med sockerbetor och andra rotfrukter. Utfodring och åtling bör ej ske i närhet av åkermark eller jaktmarksgräns så andra påverkas negativt av åtgärden.

Vid fynd av självdöda vildsvin eller svin med sjukdomssymptom rekommenderas kontakt med SVA avseende eventuell provtagning inom övervakningen av ASF.

https://www.sva.se/djurhalsa/smittlage/overvakning-av-afrikansk-svinpest-asf/

Ta även gärna del av Handlingsplan Vildsvin på Jägareförbundets webbplats. Länk nedan ger en kortfattad sammanfattning.

  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
2021-03-03 2021-03-03