November -19 - Svenska Jägareförbundet

Svenska Jägareförbundet

Meny

Foto: Anders Nilsson

November -19

Stammen verkar vara stabil-minskande i länet som helhet men med stora lokala variationer. Skadebilden förväntas denna månad vara väderberoende och kan variera stort.

Stammens status:
Tecken på stabil-minskande stam som helhet, dock med stora lokala variationer. Utifrån leveranser till vilthanteringsanläggningarna i länet samt preliminära analyser av avskjutningsstatistik verkar dock stammen som helhet vika.

Huvudföryngringsperiod
Inga rapporter om nyfödda kullar även om spridningen är stor avseende ålder på kultingarna. Vårens föryngring var utdragen.

Kullstorlek:
Normal.

Födotillgång
Normal för årstiden.

Klimat:
Normalt för årstiden.

Skadebild:
November är en månad vars skadeproblematik avseende vildsvin i hög grad beror på väderleken. Vid milt och blött väder så tenderar bökskadorna att snabbt accelerera. Bök i vallar och höstgrödor sådda efter en lättare jordbearbetning är mest utsatta. Vid minusgrader och tjäle upphör skadorna snabbt.

Prognos (Vad kan vi förvänta oss i närtid beträffande stammens status och skadebild):
Varierande skadeproblematik beroende på väderlek.

Rekommendation:
Var observant på bökskador efter nederbörd och blöt väderlek. Sätt in åtgärder med riktad jakt mot skadedrabbade åkrar direkt. Tänk även på etiken vid hundanvändning så att inte för många hundar släpps samtidigt och att hundar med oönskat beteende inte släpps alls.

Utfodring utförs ofta denna månad för att kunna styra viltet inför planerade jakter samt för att hjälpa viltet om väderleken är svår. Svenska Jägareförbundet avråder från utfodring med sockerbetor och andra rotfrukter. Utfodring och åtling bör ej ske i närhet av åkermark eller jaktmarksgräns så andra påverkas negativt av åtgärden.

Nytt från mitten av maj är att rörlig belysning, bildförstärkare samt ,med vissa restriktioner, termiska riktmedel är tillåtna vid jakt efter vildsvin utan tillstånd från Länsstyrelsen. Extra noggrannhet och säkerhetsmedvetande är viktigt vid jakt nattetid. Tänk på vad som finns bakom viltet, mörker är inte kulfång!

Vid fynd av självdöda vildsvin eller svin med sjukdomssymptom rekommenderas kontakt med SVA avseende eventuell provtagning inom övervakningen av ASF.

Ta även gärna del av Handlingsplan Vildsvin på Jägareförbundets webbplats. Länk nedan ger en kortfattad sammanfattning.

https://jagareforbundet.se/globalassets/global/lan/blekinge/bilder/2017/handlingsplan-vildsvin-1-sida.pdf

Har du problem med vildsvinsskador och vill ha hjälp med jakten så tveka inte att nyttja vår nya tjänst Vildsvinshjälp.nu

  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
2019-12-03 2019-12-03