November -14 - Svenska Jägareförbundet

Svenska Jägareförbundet

Meny

November -14

Normal vildsvinsstatus i Södermanland

Vi ser en något ökande population i Södermanland med en stor variation i täthet mellan olika delar av länet. Tillgången på föda är bra med gott om ekollon. Kullarna verkar större än normalt över hela länet. Majoriteten av dessa verkar födda i rätt tid men vissa rapporter om sent födda kullar har inkommit.

Vädret har under hösten hittills varit milt och vi ser en ökad skadebild i på vallar och betesmarker, dock varierar detta kraftigt mellan olika områden.

Vi har en hög andel unga djur i populationen och rekommendationen är att inrikta jakten på årssvin. Har man sent födda kullar rekommenderas försiktighet vid hundanvändningen. 

  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
2014-11-12 2015-07-08