Oktober -19 - Svenska Jägareförbundet

Svenska Jägareförbundet

Meny

Oktober -19

Stammen verkar vara stabil-minskande i länet som helhet men med stora lokala variationer. Skadebilden förväntas denna månad vara låg.

Stammens status:
Tecken på stabil-minskande stam som helhet, dock med stora lokala variationer. Utifrån leveranser till vilthanteringsanläggningarna i länet samt preliminära analyser av avskjutningsstatistik verkar dock stammen som helhet vika.

Huvudföryngringsperiod
Inga rapporter om nyfödda kullar även om spridningen är stor avseende ålder på kultingarna. Vårens föryngring var utdragen.

Kullstorlek:
Normal.

Födotillgång
Normal för årstiden, dvs god. Verkar dock vara avsevärt mindre ekollon än tidigare år varför fodersituationen under höst och vinter kan vara sämre.

Klimat:
Normalt för årstiden.

Skadebild:
Oktober är generellt en månad med måttlig skadeproblematik avseende vildsvin. Bök i vallar och höstgrödor sådda efter en lättare jordbearbetning kan dock förekomma, främst vid fuktig väderlek.

Prognos (Vad kan vi förvänta oss i närtid beträffande stammens status och skadebild):
Måttlig skadeproblematik.

Rekommendation:
Under oktober börjar hundjaktsäsongen på allvar. Tänk på etiken vid hundanvändning så att inte för många hundar släpps samtidigt och att hundar med oönskat beteende inte släpps alls.

Utfodring inleds ofta månad för att kunna styra viltet inför planerade jakter. Svenska Jägareförbundet avråder från utfodring med sockerbetor och andra rotfrukter. Utfodring och åtling bör ej ske i närhet av åkermark eller jaktmarksgräns så andra påverkas negativt av åtgärden.

Nytt från mitten av maj är att rörlig belysning, bildförstärkare samt ,med vissa restriktioner, termiska riktmedel är tillåtna vid jakt efter vildsvin utan tillstånd från Länsstyrelsen. Extra noggrannhet och säkerhetsmedvetande är viktigt vid jakt nattetid. Tänk på vad som finns bakom viltet, mörker är inte kulfång!

Vid fynd av självdöda vildsvin eller svin med sjukdomssymptom rekommenderas kontakt med SVA avseende eventuell provtagning inom övervakningen av ASF.
Ta även gärna del av Handlingsplan Vildsvin på Jägareförbundets webbplats. 

Har du problem med vildsvinsskador och vill ha hjälp med jakten så tveka inte att nyttja vår nya tjänst Vildsvinshjälp.nu


  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
2019-10-02 2019-10-02