September -19 - Svenska Jägareförbundet

Svenska Jägareförbundet

Meny

September -19

Stammens status:
Tecken på stabil-minskande stam som helhet, dock med stora lokala variationer. Utifrån leveranser till vilthanteringsanläggningarna i länet verkar dock stammen som helhet vika.

Huvudföryngringsperiod
Inga rapporter om nyfödda kullar även om spridningen är stor avseende ålder på kultingarna. Vårens föryngring var utdragen.

Kullstorlek:
Normal.

Födotillgång
Normal för årstiden, dvs väldigt god. Verkar dock vara avsevärt mindre ekollon än tidigare år varför fodersituationen under höst och vinter kan vara sämre.

Klimat:
Normalt för årstiden.
Skadebild:
September är generellt en månad med måttlig skadeproblematik avseende vildsvin. Grödorna är i huvudsak skördade och bök i vallar brukar vara ovanligt. Har man dock oskördade grödor så krävs fortsatt hög närvaro då dessa blir än mer utsatta då övriga fält skördats.
Prognos (Vad kan vi förvänta oss i närtid beträffande stammens status och skadebild):
Måttlig skadeproblematik.
Rekommendation:
Intensiv jakt i kvarvarande grödor. Under september brukar  havre vara det grödoslag som är mest begärligt. Vid spannmålsjakt är det mycket svårt att avgöra djurets kön samt om det döljer sig kultingar i vegetationen.
Utfodring behövs inte denna månad annat än vid direkt och för väl planerad avledande funktion. Svenska Jägareförbundet avråder från utfodring med sockerbetor och andra rotfrukter. Utfodring och åtling bör ej ske i närhet av åkermark eller jaktmarksgräns så andra påverkas negativt av åtgärden.
Nytt från mitten av maj är att rörlig belysning, bildförstärkare samt ,med vissa restriktioner, termiska riktmedel är tillåtna vid jakt efter vildsvin utan tillstånd från Länsstyrelsen. Extra noggrannhet och säkerhetsmedvetande är viktigt vid jakt nattetid. Tänk på vad som finns bakom viltet, mörker är inte kulfång!
Vid fynd av självdöda vildsvin eller svin med sjukdomssymptom rekommenderas kontakt med SVA avseende eventuell provtagning inom övervakningen av ASF.
Ta även gärna del av Handlingsplan Vildsvin på Jägareförbundets webbplats. Länk nedan ger en kortfattad sammanfattning.
https://jagareforbundet.se/globalassets/global/lan/blekinge/bilder/2017/handlingsplan-vildsvin-1-sida.pdf
Har du problem med vildsvinsskador och vill ha hjälp med jakten så tveka inte att nyttja vår nya tjänst ”Vildsvinshjälp”
https://jagareforbundet.se/vilt/vildsvinshjalp/

  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
2019-09-04 2019-09-04