September -15 - Svenska Jägareförbundet

Svenska Jägareförbundet

Meny

September -15

Vi ser en något ökande population i Södermanland med en stor variation i täthet mellan olika delar av länet. Tillgången på föda är god. 

  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
2015-10-09 2015-10-09