Svenska Jägareförbundet

Meny

April 2020

Vi är nu mitt i högtiden för suggorna att föda kultingar och det är viktigt att vara extra observant vid jakt och man måste nogsamt titta efter eventuellt dragna spenar då det några månader framöver är stor risk att suggorna lämnat kultingarna i boet och går på födosök själva.

Inget ollonår i höstas vilket har inneburit att maten för vildsvinen minskat rejält i skogen och tillsammans med milt väder och med det lättbökade marker gör det att på flera håll är det mer skador på vallar etc. än vad det hade varit om det varit kallt och hårt i marken.

Jakten inriktas nu enbart på årsungar av vildsvin även om det i slutet av månaden är lovligt med vuxna djur. Och på skadekänsliga marker så gäller det att snabbt vara med när skador uppstår och störa vildsvinen och om så är lämpligt skjuta någon årsunge.

Just nu ser det ut som att det blir ett starkt föryngringsår på grund av den milda vintern. I och med att vildsvinen exponerar sig mer och mer under våren och framförallt att ljuset gör det lättare att se dem, så kommer bilden av hur föryngringen gått att klarna.

För de lantbrukare som har problem med skador på grödor och inte hinner med att jaga själva så finns Svenska Jägareförbundets vildsvinshjälp där vi hjälper jägare och lantbrukare att komma i kontakt för att hjälpa varandra https://jagareforbundet.se/vilt/vildsvinshjalp/

Stora variationer inom länet som vanligt och förvaltningen måste utgå från de lokala förutsättningarna och dialog och samarbete mellan inblandade intressenter är av största betydelse.

Ett högaktuellt ämne är också Afrikansk Svinpest och helt avgörande för hur utgången av ett eventuellt utbrott kommer att bli är hur tidigt man lyckas upptäcka det. Här är det vi jägare som kan göra hela skillnaden och om vi hittar döda vildsvin i naturen är det av yttersta vikt att vi rapporterar dem direkt!

  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
2020-03-31 2020-03-31