Svenska Jägareförbundet

Meny

December 2020

Relativt milt väder och med det lättbökade marker i kombination med ganska många unga djur i stammen (som är mer oförsiktiga än äldre) gör att det kan förekomma en del bökskador på sina ställen.

Samtidigt har vi haft utdragna föryngringar på grund av goda förutsättningar som i sin tur lett till att en stor andel av de unga djuren gått in i reproduktionen vilket de inte gjort om förutsättningarna varit annorlunda. Denna tid på året börjar också några äldre suggor att kunna påbörja föryngringsåret 2021 i förtid.

Annars är det nu under december tills in i februari högsäsong för brunsten vilket man bör ge akt på då man jagar med hund, då både suggor och galtar kan vara mer benägna att vara aggressiva denna period.

Utvecklingen av vintern och sedermera vårvintern kommer avgöra hur kommande års föryngring blir, men som det ser ut just nu är många vildsvin i mycket god kondition.

Med anledning av ovan gäller det att vara observant och om det finns randiga kultingar i såten så är rekommendationen att koppla hundarna, alternativt att köra med munkorg.

Även i normala fall är det viktigt att verka för att inte fler än en hund jagar samma vilt och nu är det än viktigare. Kommer två eller fler hundar ihop och det är yngre vildsvin de jagar kan det lätt blir tokigt.

När det gäller att öka eller minska en vildsvinsstam så ges bäst effekt i normala fall genom att skjuta unga vuxna hondjur under september till och med november. På grund av att många fått kultingar sent kan man behöva lägga huvuddelen av denna avskjutning under framförallt november så att man inte riskerar att skjuta bort en sugga för kultingarna med lidande och problem i förvaltningen som följd.

För de lantbrukare som har problem med skador på grödor och inte hinner med att jaga själva så finns Svenska Jägareförbundets Vildsvinshjälp där vi hjälper jägare och lantbrukare att komma i kontakt för att hjälpa varandra.

Stora variationer inom länet som vanligt och förvaltningen måste utgå från de lokala förutsättningarna och dialog och samarbete mellan inblandade intressenter är av största betydelse.

Ett högaktuellt ämne är också Afrikansk Svinpest och helt avgörande för hur utgången av ett eventuellt utbrott kommer att bli är hur tidigt man lyckas upptäcka det. Här är det vi jägare som kan göra hela skillnaden och om vi hittar döda vildsvin i naturen är det av yttersta vikt att vi rapporterar dem direkt https://www.sva.se/djurhalsa/epizootier/afrikansk-svinpest/overvakning-av-afrikansk-svinpest

  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
2020-11-30 2020-11-30