Svenska Jägareförbundet

Meny

Januari 2020

Milt väder och med det lättbökade marker gör att det på flera håll är lite mer skador på vallar etc. än vad det hade varit om det varit kallt och hårt i marken.

På fler och fler håll börjar det nu dyka upp randiga kultingar som en del av början på den ordinarie föryngringssäsongen. Detta är viktigt att ta i beaktande under de sista veckorna på hundjakten. Finns det randiga kultingar i såten är det i princip bara att koppla hundarna och lämna området.

Även vid åteljakt måste man nogsamt titta efter eventuellt dragna spenar då det från och med nu och några månader framöver är stor risk att suggorna lämnat kultingarna i boet och går på födosök själva.

Jakten bör nu inriktas enbart på årsungar av vildsvin samt om behov finns också galtar, obs att dessa kan vara i brunst.

För de lantbrukare som har problem med skador på grödor och inte hinner med att jaga själva så finns Svenska Jägareförbundets vildsvinshjälp där vi hjälper jägare och lantbrukare att komma i kontakt för att hjälpa varandra https://jagareforbundet.se/vilt/vildsvinshjalp/

Generella rådet ligger kvar, att det behöver finnas en stor andel vuxna, kapitala djur i stammen för att minska på eventuella skador och få en mer harmonisk förvaltning. Vilket innebär att när så är lämpligt så jaga årsungar av vildsvin men var försiktiga med vuxna djur och spara även gärna yngre galtar så att dessa kan växa upp till kapitala galtar och fylla en viktig roll genom att inte tillåta att allt för unga hondjur blir betäckta.

Stora variationer inom länet som vanligt och förvaltningen måste utgå från de lokala förutsättningarna och dialog och samarbete mellan inblandade intressenter är av största betydelse.

Ett högaktuellt ämne är också Afrikansk Svinpest och helt avgörande för hur utgången av ett eventuellt utbrott kommer att bli är hur tidigt man lyckas upptäcka det. Här är det vi jägare som kan göra hela skillnaden och om vi hittar döda vildsvin i naturen är det av yttersta vikt att vi rapporterar dem direkt här!

  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
2020-01-07 2020-01-07