Svenska Jägareförbundet

Meny

Juli 2020

Årets föryngring är som förväntat god sett ur ett vildsvinsperspektiv. Stor andel av hondjuren som får kultingar och många yngre hondjur som föder kultingar.

Vidare kommer huvuddelen av föryngringen något senare på våren- försommaren än normalt. Detta beroende på att det var en stark föryngring 2019 som följdes av ”lagom” med mat på hösten (inget ollonår) och på det en mild vinter. Gör sammantaget att många vildsvin har överlevt vintern med relativt ok hull men då medelåldern varit hyfsat låg så har merparten av årets föryngring skett lite senare under våren.

På många håll är det stor aktivitet i åkrarna och det gäller att vara på alerten och jaga vildsvinen där vi inte vill att de ska vara, samtidigt som vi bör låta dem vara i fred på åtlarna i ”skogen”.

Det kan vara lite svårt att få bra effekt av jakten för att skydda gröda då många kultingar är små och suggan ”värderar” inte de mindre kultingarna så högt. Bäst skrämseleffekt uppnås om man kan skjuta årsungar mellan 6-12 månaders ålder.

Det är fortfarande full fart på föryngringssäsongen och då många yngre hondjur (<1 år) har fått eller är på väg att få kultingar så måste nogsamt titta efter eventuellt dragna spenar då det är stor risk att suggorna lämnat kultingarna i boet och går på födosök själva.

Jakten inriktas på årsungar av vildsvin även om det är lovligt med vuxna djur. Och på skadekänsliga marker så gäller det att snabbt vara med när skador uppstår och störa vildsvinen och om så är lämpligt skjuta någon årsunge.

För de lantbrukare som har problem med skador på grödor och inte hinner med att jaga själva så finns Svenska Jägareförbundets vildsvinshjälp där vi hjälper jägare och lantbrukare att komma i kontakt för att hjälpa varandra https://jagareforbundet.se/vilt/vildsvinshjalp/  

Stora variationer inom länet som vanligt och förvaltningen måste utgå från de lokala förutsättningarna och dialog och samarbete mellan inblandade intressenter är av största betydelse.

Ett högaktuellt ämne är också Afrikansk Svinpest och helt avgörande för hur utgången av ett eventuellt utbrott kommer att bli är hur tidigt man lyckas upptäcka det. Här är det vi jägare som kan göra hela skillnaden och om vi hittar döda vildsvin i naturen är det av yttersta vikt att vi rapporterar dem direkt https://www.sva.se/djurhalsa/epizootier/afrikansk-svinpest/overvakning-av-afrikansk-svinpest

  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
2020-07-02 2020-07-02