Svenska Jägareförbundet

Meny

Juni 2020

Starkt föryngringsår 2019 följt av en höst utan överflöd (inget ollonår) av mat och på det en mild vinter. Gör sammantaget att många vildsvin har överlevt vintern med relativt ok hull men då medelåldern varit hyfsat låg så har merparten av årets föryngring skett lite senare under våren.

Ganska normala kullar som det verkar men sannolikt är det en mycket hög andel av fjolingarna som får/fått kultingar.

Summeringen av årets föryngring blir då att den ser ut att bli mycket god (många kullar) och även i hyfsat rätt tid, dvs på våren. Sannolikt strök några kullar lokalt med på grund av blött och kallt väder och med det en omläggning och födsel senare som resultat. Men det borde mer bli av marginell karaktär.

Då vi fortfarande är i föryngringssäsong så är det extra viktigt att vara observant vid jakt. Man måste nogsamt titta efter eventuellt dragna spenar då det några månader framöver är stor risk att suggorna lämnat kultingarna i boet och går på födosök själva.

Jakten inriktas på årsungar av vildsvin även om det är lovligt med vuxna djur. Och på skadekänsliga marker så gäller det att snabbt vara med när skador uppstår och störa vildsvinen och om så är lämpligt skjuta någon årsunge.

För de lantbrukare som har problem med skador på grödor och inte hinner med att jaga själva så finns Svenska Jägareförbundets vildsvinshjälp där vi hjälper jägare och lantbrukare att komma i kontakt för att hjälpa varandra https://jagareforbundet.se/vilt/vildsvinshjalp/

Stora variationer inom länet som vanligt och förvaltningen måste utgå från de lokala förutsättningarna och dialog och samarbete mellan inblandade intressenter är av största betydelse.

Ett högaktuellt ämne är också Afrikansk Svinpest och helt avgörande för hur utgången av ett eventuellt utbrott kommer att bli är hur tidigt man lyckas upptäcka det. Här är det vi jägare som kan göra hela skillnaden och om vi hittar döda vildsvin i naturen är det av yttersta vikt att vi rapporterar dem direkt https://www.sva.se/djurhalsa/epizootier/afrikansk-svinpest/overvakning-av-afrikansk-svinpest

  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
2020-05-26 2020-05-26