April -19 - Svenska Jägareförbundet

Svenska Jägareförbundet

Meny

April -19

Den 16 april blir det lovligt igen att skjuta vuxna vildsvin (äldre än 1 år). Efter en kall och snörik februari månad har vi haft en varm mars månad i Uppland. Väderleken har varit mycket gynnsam för vildsvinen och i synnerhet för de små kultingar som fötts under februari och mars.

Eftersom hela länet nu i stort sett är snöfritt har det även börjat uppstå problem på lantbrukarnas vallar och beteshagar. När vildsvinen i jakten på kvickrötter, daggmaskar, sniglar, maskrosrötter med mera, bökar upp marken blir det sedan problem vid slåttern. Här måste jakträttshavarna vara på alerten och vaktjaga på kvällen då vildsvinen kommer ut på vallen för sitt födosök. Transportabla skjutstegar och jakttorn kan här med fördel användas. Dels ur säkerhetssynpunkt då man får betydligt bättre kulfång om man sitter högt och man dels får en bättre överblick över vallen/åkern samt att det underlättar avståndsbedömningen.

Vildsvinen fortsätter att etablera sig på nya marker i den västra länsdelen och därmed ökar stammen väster om E4. Motorvägen delar ju länet i två delar, en östra respektive västra del.

I den västra delen mot Västmanland fortsätter alltså vildsvinsstammen att växa. Och här måste jägarna vara aktiva i sin jakt så fort som vildsvinen etablerar sig på jaktmarken. Det finns ingen anledning att vänta med sin jaktstart när vildsvinen etablerat sig på jaktmarken. Däremot finns många rapporter från den östra länsdelen om att stammen är mindre nu än för två år sedan. Vildsvinsjakten under sommarhalvåret i form av vakt- och åteljakt är något som jägarkåren måste prioritera för att hjälpa markägarna i synnerhet lantbrukarna. Likaså måste lantbrukarna snabbt slå larm när man upptäcker skador på sina marker. Samverkan från båda sidor är ytterst viktigt för att bli framgångsrik i vildsvinsförvaltningen.

När vi sedan den 1 maj får möjlighet att jaga råbock ges det ännu fler anledningar till att vistas på våra jaktmarker och därmed bildar vi oss en uppfattning om var vildsvinen brukar befinna sig. Skymningsjakten är ju den klart effektivaste jaktformen när det gäller vildsvin. Avstå aldrig en bra skottchans på vildsvin!
  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
2019-04-01 2019-06-14