April -16 - Svenska Jägareförbundet

Svenska Jägareförbundet

Meny

April -16

En tidig och torr vår i Uppland har varit gynnsam för vildsvinsstammen. Rapporterna om årets kultingar tyder på att många suggor fött i rätt tid det vill säga under april månad.

Kommer kultingarna för tidigt är det risk att de dör i ett tidigt skede av bl.a. kyla. Suggan brunstar då om och föder då nya kultingar först i sommar vilket är alldeles för sent. Randiga kultingar fram mot hösten när hundjakten börjar vill ingen ha.

Av de avskjutningsrapporter som nu kommer in avseende den gångna jaktsäsongen ser en tidig prognos ut på att vi i Uppsala län ökat avskjutningen från 6,0 vildsvin per 1000 ha (2014/15) till 8,7 vildsvin per 1000 ha (2015/). På länsnivå motsvarar det en ökning från 4600 vildsvin till ungefär 6700 st.

  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
2016-05-23 2019-06-04