Juni -16 - Svenska Jägareförbundet

Svenska Jägareförbundet

Meny

Juni -16

Rapporter från många håll i länet tyder på en kraftig ökning av stammen på grund av en bra föryngring våren 2016. Hondjursgrupper med t.ex. 3-4 suggor kan ha upp till 15 kultingar vilket bekräftar den goda tillväxten detta år. Dessutom verkar kultingarna vara födda i rätt tid det vill säga under mars-april månad.

Rapporter kommer från delar av länet som tidigare endast haft sporadisk förekomst men som nu har en klart etablerad stam. En klar rekommendation till länets jägare är att öka jakttrycket och inrikta avskjutningen på årsgrisar och unga hondjur.

Av de avskjutningsrapporter som kommit in avseende den gångna jaktsäsongen ser en prognos ut på att vi i Uppsala län ökat avskjutningen från 6,0 vildsvin per 1000 ha (2014/15) till 8,7 vildsvin per 1000 ha (2015/16). På länsnivå motsvarar det en ökning från 4600 vildsvin till ungefär 6700 st. Störst avskjutning på vildsvin har Håbo kretsen där 52 vildsvin per 1000 ha fälls. Minst avskjutning hade Heby kretsen med 0,6 djur per 1000 ha.

  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
2016-07-06 2019-06-04