December -19 - Svenska Jägareförbundet

Svenska Jägareförbundet

Meny

December -19

Där vildsvinen nu kan göra skada är höstsådder och på vallodlingar. Där krävs extra uppmärksamhet.

December är en lugn månad vad avser skador från vildsvin. Generellt kan sägas att det verkar vara en minskning på stammen i länet och liten omfattning på skadorna i lantbruket hittills i år jämfört med tidigare år. Situationen bedöms som tämligen lugn i stora delar av länet och Jägareförbundets projektet – vildsvinshjälpen.nu – har bara renderat i att endast två lantbrukare i länet (i Enköpingstrakten och Älvkarleby) begärt hjälp av jägare för att minska skadorna på sina åkrar. Det kan bara tolkas som att vi lokalt löst dessa problem under tidigare år. Markägare och jägare samarbetar vilket är grunden för en bra lösning på skadeproblematiken.

Hundjakten är i igång och fokus är på att fälla de vildsvin man har bestämt ska fällas. Föryngringen har i år varit en del varierad i länet. Viktigt att lägga fokus på att fälla årsgrisar och yngre djur. Även viktigt att under denna tid försöka fälla de vuxna hondjur som ska fällas innan de börjar föda nya kultingar i vinter.

Vi har nu sammanställt jaktresultatet från föregående jaktsäsong 1 juli 2018 – 30 juni 2019. Inte helt oväntat har avskjutningen minskat något om vi jämför med jaktåret innan 2017-2018.

Vildsvinen fortsätter att etablera sig på nya marker i den västra länsdelen och därmed ökar stammen väster om E4. Motorvägen delar ju länet i två delar, en östra respektive västra del. I den västra delen mot Västmanland fortsätter alltså vildsvinsstammen att växa. Och här måste jägarna vara aktiva i sin jakt så fort som vildsvinen etablerar sig på jaktmarken. Det finns ingen anledning att vänta med sin jaktstart när vildsvinen etablerat sig på jaktmarken. Däremot finns många rapporter från den östra länsdelen om att stammen är mindre nu än för två-tre år sedan. Samverkan från båda sidor är ytterst viktigt för att bli framgångsrik i vildsvinsförvaltningen.

Tänk också på etiken vid jakten och använd inte hundar som är för aggressiva och biter friska djur.

De lantbrukare som har problem med vildsvinsskador och vill ha hjälp med jakt kontaktar vildsvinshjälp.nu

Viktigt att vildsvin som hittas döda rapporteras till Statens Veterinär medicinska Anstalt. www.sva.se

Detta för att se så att inte Afrikansk svinpest har kommit till Sverige.

 

Gällande utfodring ser Jägareförbundet att detta inte ska ske under vegetationsperioden för vildsvin se våra folder utfodring av klövvilt samt Handlingsplan vildsvin som finns på Jägareförbundets hemsida.

  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
2019-12-12 2019-12-12