Februari -19 - Svenska Jägareförbundet

Svenska Jägareförbundet

Meny

Februari -19

Under februari månad blir det förbud att jaga alla vuxna vildsvin från och med 16 februari. Men årsgrisar upp till 12 månaders ålder är lovliga hela året. Från och med 1 februari är det förbjudet att använda drivande, stötande eller ställande hund vid vildsvinsjakten vilket innebär att bara är smyg- och åteljakten som är lovlig nu och fram till 1 augusti.

Väderleken har den senaste månaden inneburet riktigt vinterväder med snö och kyla. Snön ligger ganska djup nu på stora delar av Uppland vilket gör att vildsvinen får allt besvärligare att hitta föda. Med anledning av detta så drar utfodringarna och åtlarna till sig mycket vilt. Detta i sin tur gör att åteljakten har stora möjligheter att bli framgångsrik. Snö på marken gör att vildsvinen syns bättre och tänk även på att det är fullmåne den 19 februari vilket gör att åteljägaren har stor hjälp av månen i synnerhet veckan innan, det vill säga vecka 7. Då går månen upp tidigt på eftermiddagen/kvällen vilket göra att när skymningen faller är månen redan uppe och hjälper till med belysningen tidigt på kvällen.
 
När det gäller utfodring så tänk på att bara använda så kallat naturligt foder såsom ensilage, spannmål, pellets och rotfrukter, dock inte sockerbetor.
Och det skall ges i små mängder som äts upp efter några vildsvinsbesök, alltså är det inte att rekommendera att tippa av 5 ton foder vid ett och samma tillfälle på ett utfodringsställe.

När det gäller vildsvinsstammen i länet fortsätter rapporterna att förstärka bilden av att stammen i den östra halvan av länet (öster om E4) fortsätter att minska medan den i den västra delen är stabil och till och med ökar lokalt. Som vanligt förekommer stora lokala variationen. Förra jaktåret sköt vi i länet 8300 vildsvin men sannolikt kommer vi under innevarande jaktår inte att nå upp till den siffran.

Men som tidigare sagts skall man inte avstå en bra skottchans på ett yngre vildsvin av flera skäl:
Det är det absolut bästa köttet, de genererar absolut flest skottchanser, risken att skjuta fel kön finns inte då man vid skott mot yngre djur inte selekterar viss typ av kön samt att man höjer medelåldern i den kvarvarande stammen vilket är bra av många skäl.
  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
2019-02-04 2019-06-14