Juli -19 - Svenska Jägareförbundet

Svenska Jägareförbundet

Meny

Juli -19

Väderleken under våren och försommaren 2019 har varit mycket gynnsam för vildsvinen och i synnerhet för de små kultingar som fötts under mars och april.

Denna sommar påminner väderleksmässigt allt mer om förra sommaren med varmt och nederbördsfattigt väder. Detta gör att spannmålen mognar tidigt och det är redan tid för vetet att gå i mjölkmognad. Detta älskar vildsvinen.  Här måste jakträttshavarna vara på alerten och vaktjaga på kvällen då vildsvinen kommer ut på åkrarna för sitt födosök.
Transportabla skjutstegar och jakttorn kan här med fördel användas. Dels ur säkerhetssynpunkt då man får betydligt bättre kulfång om man sitter högt och man dels får en bättre överblick över vallen/åkern samt att det underlättar avståndsbedömningen. Nu får vi ju också generellt använda rörlig belysning, vilket underlättar kvällsjakten.

Nu har Jägareförbundet också startat något som heter – Vildsvinshjälpen – .
Där kan lantbrukare söka hjälp med jakten på vildsvin och jägare som vill hjälpa till anmäla sig. Mer information för lantbrukare och jägare finns på vildsvinshjälp.nu
Vildsvinen fortsätter att etablera sig på nya marker i den västra länsdelen och därmed ökar stammen väster om E4. Motorvägen delar ju länet i två delar, en östra respektive västra del. I den västra delen mot Västmanland fortsätter alltså vildsvinsstammen att växa. Och här måste jägarna vara aktiva i sin jakt så fort som vildsvinen etablerar sig på jaktmarken. Det finns ingen anledning att vänta med sin jaktstart när vildsvinen etablerat sig på jaktmarken. Däremot finns många rapporter från den östra länsdelen om att stammen är mindre nu än för två år sedan.

Vildsvinsjakten under sommarhalvåret i form av vakt- och åteljakt är något som jägarkåren måste prioritera för att hjälpa markägarna i synnerhet lantbrukarna. Likaså måste lantbrukarna snabbt slå larm när man upptäcker skador på sina marker. Samverkan från båda sidor är ytterst viktigt för att bli framgångsrik i vildsvinsförvaltningen. Skymningsjakten är ju den klart effektivaste jaktformen när det gäller vildsvin. Avstå aldrig en bra skottchans på vildsvin!
  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
2019-07-01 2019-07-01