Maj -19 - Svenska Jägareförbundet

Svenska Jägareförbundet

Meny

Maj -19

Väderleken har under våren varit mycket gynnsam för vildsvinen och i synnerhet för de små kultingar som fötts under mars och april. Under våren kan det uppstå problem på lantbrukarnas vallar och beteshagar. När vildsvinen i jakten på kvickrötter, daggmaskar, sniglar, maskrosrötter med mera, bökar upp marken blir det sedan problem vid slåttern. Här måste jakträttshavarna vara på alerten och vaktjaga på kvällen då vildsvinen kommer ut på vallen för sitt födosök.

Nu har Jägareförbundet också startat något som heter – Vildsvinshjälpen – . Där kan lantbrukare söka hjälp med jakten på vildsvin och jägare som vill hjälpa till anmäla sig.

Mer information för lantbrukare och jägare finns på vildsvinshjalp.nu
Vildsvinen fortsätter att etablera sig på nya marker i den västra länsdelen och därmed ökar stammen väster om E4. Motorvägen delar ju länet i två delar, en östra respektive västra del.
I den västra delen mot Västmanland fortsätter alltså vildsvinsstammen att växa. Och här måste jägarna vara aktiva i sin jakt så fort som vildsvinen etablerar sig på jaktmarken. Det finns ingen anledning att vänta med sin jaktstart när vildsvinen etablerat sig på jaktmarken. Däremot finns många rapporter från den östra länsdelen om att stammen är mindre nu än för två år sedan. Vildsvinsjakten under sommarhalvåret i form av vakt- och åteljakt är något som jägarkåren måste prioritera för att hjälpa markägarna i synnerhet lantbrukarna. Likaså måste lantbrukarna snabbt slå larm när man upptäcker skador på sina marker. Samverkan från båda sidor är ytterst viktigt för att bli framgångsrik i vildsvinsförvaltningen.
När vi nu i maj får möjlighet att jaga råbock ges det ännu fler anledningar till att vistas på våra jaktmarker och därmed bildar vi oss en uppfattning om var vildsvinen brukar befinna sig. Skymningsjakten är ju den klart effektivaste jaktformen när det gäller vildsvin. Avstå aldrig en bra skottchans på vildsvin!
  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
2019-04-29 2019-06-14