Mars -19 - Svenska Jägareförbundet

Svenska Jägareförbundet

Meny

Mars -19

Sedan den 16 februari är det förbjudet att skjuta vuxna vildsvin (äldre än 1 år) i hela landet. Men årsgrisar upp till 12 månaders ålder är lovliga hela året.

Februari månad bjöd på riktigt vinterväder med både kyla och mycket snö. Men nu i skrivande stund är det så gott som barmark i hela Uppland, vilket gör att vildsvinen nu betydligt lättare hittar naturlig föda. Detta i sin tur gör att vildsvinen blir mindre ställda på åtlarna, något som många jägare också rapporterar om att det är förhållandevis lugnt på åtelplatserna just nu. Men av erfarenhet vet vi att mars månad mycket väl kan bjuda på väderleksmässiga bakslag med mera snö och kyla som gör åtelplatserna mer åtråvärda igen. Vi är nu också inne i en period (januari – april) när de flesta suggorna föder sin kultingar. Hur årets reproduktion blivit är ännu för tidigt att uttala sig om.

Tänk även på att det är fullmåne den 21 mars vilket gör att åteljägaren har stor hjälp av månen i synnerhet veckorna innan, det vill säga vecka 11 och 12. Då går månen upp tidigt på eftermiddagen/kvällen vilket göra att när skymningen faller är månen redan uppe och hjälper till med belysningen på åteln tidigt på kvällen. Även om man har egen fast belysning på åteln så hjälper månskenet till med att området utanför åteln blir belyst och man kan lättare observera vildsvinen när de är på ingång till själva åteln.
 
Beträffande vildsvinsstammen i Uppsala län förstärks bilden av inkomna rapporter att stammen i den östra halvan av länet (öster om E4) fortsätter att minska (sedan ”toppåret” 2016) medan stammen i den västra länsdelen är stabil och till och med ökar lokalt när vildsvinen hittat nya ”jungfruliga” områden. Som vanligt förekommer stora lokala variationen. Förra jaktåret sköt vi i länet 8 300 vildsvin (1 djur per 96 ha) men sannolikt kommer vi under innevarande jaktår 2018/19 inte att nå upp till den siffran.

Men som tidigare sagts skall man inte avstå en bra skottchans på ett yngre vildsvin av flera skäl:
Det är det absolut bästa köttet, de genererar absolut flest skottchanser, risken att skjuta fel kön finns inte då man vid skott mot yngre djur inte selekterar viss typ av kön samt att man höjer medelåldern i den kvarvarande stammen vilket är bra av många skäl.
  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
2019-02-27 2019-06-14