Mars 2020 - Svenska Jägareförbundet

Svenska Jägareförbundet

Meny

Mars 2020

Mars brukar vara en lugn månad men med utebliven vinter ska vi vara uppmärksamma efter skador av vildsvinen. Främst är det på vallar, höstsådder samt beteshagar.

Den uteblivna vintern vilket gör att vildsvinen kan vara på andra områden än de brukar vara vid en normal vinter med snö. Generellt kan sägas att det verkar vara en minskning på stammen i länet och liten omfattning på skadorna i lantbruket hittills under hösten och vintern jämfört med tidigare år, dock med lokala variationer. Situationen bedöms som tämligen lugn i stora delar av länet och Jägareförbundets projektet – vildsvinshjälp.nu – har bara renderat i att endast två lantbrukare i länet (i Enköpingstrakten och Älvkarleby) begärt hjälp av jägare för att minska skadorna på sina åkrar. Det kan bara tolkas som att vi lokalt löst dessa problem. Markägare och jägare samarbetar vilket är grunden för en bra lösning på skadeproblematiken.

Var mycket försiktiga med att skjuta vuxna djur så att inte suggorna med kultingar fälls. Suggorna kan gå själva till åtelplatserna och kultingarna får ligga i kvar boet.

Det finns fortfarande områden väster om E 4 där det är glest eller saknas vildsvin fortfarande men dessa områden är på gång att bli etablerade. Det innebär att i den västra delen mot Västmanland fortsätter alltså vildsvinsstammen att växa. Och här måste jägarna vara aktiva i sin jakt så fort som vildsvinen etablerar sig på jaktmarken. Det finns ingen anledning att vänta med sin jaktstart när vildsvinen etablerat sig på jaktmarken. Däremot finns många rapporter från den östra länsdelen om att stammen är mindre nu än för två-tre år sedan dock finns det lokalt områden med hög täthet av vildsvin. Samverkan mellan jägare-lantbrukare är ytterst viktigt för att bli framgångsrik i vildsvinsförvaltningen. Det innebär täta kontakter med varandra.

De lantbrukare som har problem med vildsvinsskador och vill ha hjälp med jakt kontaktar vildsvinshjälp.nu

Viktigt att vildsvin som hittas döda rapporteras till Statens Veterinär medicinska Anstalt snarast. www.sva.se Detta för att få kontroll om Afrikansk svinpest har kommit till Sverige.

Gällande utfodring ser Jägareförbundet att detta inte ska ske under vegetationsperioden för vildsvin se våra folder utfodring av klövvilt samt Handlingsplan vildsvin som finns på Jägareförbundets hemsida.

  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
2020-03-06 2020-03-06