November -19 - Svenska Jägareförbundet

Svenska Jägareförbundet

Meny

November -19

Vi har nu sammanställt jaktresultatet från föregående jaktsäsong 1 juli 2018 – 30 juni 2019. Inte helt oväntat har avskjutningen minskat något om vi jämför med jaktåret innan 2017-2018.

Då 2017/18 sköts det 8200 vildsvin i Uppsala län, vilket då var en toppnotering. Föregående jaktsäsong 2018/19 sköts det 7200 vildsvin enligt det rapporter som jaktlagen frivilligt skickar in till Jägareförbundet. Situationen bedöms som tämligen lugn i stora delar av länet och Jägareförbundets projektet – vildsvinshjälpen.nu – har bara renderat i att en ända lantbrukare i länet (i Enköpingstrakten) begärt hjälp av jägare för att minska skadorna på sina spannmålsåkrar. Det kan bara tolkas som att vi lokalt löst dessa problem under tidigare år. Markägare och jägare samarbetar vilket är grunden för en bra lösning på skadeproblematiken.

Vildsvinen fortsätter att etablera sig på nya marker i den västra länsdelen och därmed ökar stammen väster om E4. Motorvägen delar ju länet i två delar, en östra respektive västra del. I den västra delen mot Västmanland fortsätter alltså vildsvinsstammen att växa. Och här måste jägarna vara aktiva i sin jakt så fort som vildsvinen etablerar sig på jaktmarken. Det finns ingen anledning att vänta med sin jaktstart när vildsvinen etablerat sig på jaktmarken. Däremot finns många rapporter från den östra länsdelen om att stammen är mindre nu än för två-tre år sedan. Vildsvinsjakten under sommarhalvåret i form av vakt- och åteljakt är något som jägarkåren måste prioritera för att hjälpa markägarna i synnerhet lantbrukarna. Likaså måste lantbrukarna snabbt slå larm när man upptäcker skador på sina marker. Samverkan från båda sidor är ytterst viktigt för att bli framgångsrik i vildsvinsförvaltningen. Skymningsjakten är ju den klart effektivaste jaktformen när det gäller vildsvin. Avstå aldrig en bra skottchans på vildsvin!

  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
2019-10-29 2019-10-29