Svenska Jägareförbundet

Meny

November -14

En stor variation i täthet, från enstaka kullar i Bergslagen till tätare stammar runt delar av Västerås och Arboga där tätheten i stammen bör minskas.

En stor variation i täthet, från enstaka kullar i Bergslagen till tätare stammar runt delar av Västerås och Arboga där tätheten i stammen bör minskas. En något ökad skadebild på vallar och betesmarker märks varför en ökad avskjutning bör göras där. Med den goda reproduktionen bör avskjutningen inriktas på vildsvin födda i år. På några håll har det rapporterats om sent födda kullar och där bör man vara försiktig med hundanvändning.

  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
2014-11-24 2019-06-04